Korte optometrikurser :: kea.dk

Tilmelding til korte optometrikurser

Tilmelding
Myopikontrol
Kursus i undervisning samt oplæring af medarbejdere i optikerfaget
Prismekorrektion og refraktion update
Personlige oplysninger
Fakturatype
Hvis arbejdsgiver, så udfyld venligst nedenstående
Jeg accepterer tilmeldings- og betalingsbetingelserne (se herunder)*

Tilmelding- og betalingsbetingelser

 

Tilmelding
Tilmeldingen er bindende, og eventuel afmelding fra modulet skal ske til efteruddannelse@kea.dk senest en uge før kursusstart. Hvis du afmelder dig efter kursusstart, vil der blive opkrævet fuld deltagerbetaling. 

Betalingsbetingelser
KEA opkræver deltagerbetaling for det enkelte modul med en betalingsfrist på 14 dage. 

Denne frist er ufravigelig, da KEA ellers kan tabe tilskud.

Overholdes betalingsfristen ikke, og medfører den manglende betaling et tab for KEA af tilskud fra Uddannelsesministeriet, kan KEA opkræve dette tab hos deltager eller dennes betaler.