BYGGERIETS LEDERUDDANNELSE :: kea.dk

Byggeriets lederuddannelse

Bygge- og anlægsbranchens ledere har brug for brede kompetencer for fortsat at kunne udvikle virksomhederne på et arbejdsmarked, der er under konstant forandring. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have dygtige håndværkere ansat. Det er også nødvendigt at have en dygtig og bevidst leder for at skabe vækst og udvikling i virksomheden. 

Dansk Byggeri, IBA og KEA Kompetence er gået sammen i et samarbejde om at udbyde branchens stærkeste uddannelsestilbud for bygge- og anlæggets ledere. Formålet med Byggeriets Lederuddannelse er at give den dygtige håndværker med ambitioner mulighed for at opkvalificere sig, og få ny viden og værktøjer der kan bruges direkte i hverdagen.

Byggeriets Lederuddannelse er udviklet specielt til bygge- og anlægsbranchen og henvender sig til folk med praktisk erfaring. På Byggeriets Lederuddannelse bliver dine medarbejdere bevidste om, hvordan de skaber udvikling, øger virksomhedens konkurrenceevne samt forbedrer resultaterne.


Indhold

  • At arbejde med forretningsstrategi
  • Etablere og gennemføre projekter
  • Foretage analyser af projektorganisatoriske sammenhænge
  • Og du får redskaber til nye strukturer og projektopgaver

Med et indgående kendskab til ledelsesteorierne bliver deltageren mere effektive til at lede, kommunikere og motivere virksomhedens øvrige medarbejdere. Desuden stifter deltageren også bekendtskab med vigtige faktorer indenfor jura, arbejdsmiljø og aftaleforhold. Vigtige emner, som ikke blot skaber en mere sikker og sund arbejdsplads, men som kan spare virksomheden eksempelsvis for fejl, mangler og ulykker. 

Gennem hele uddannelsen lægges der vægt på, at den viden deltagerne tilegner sig, er direkte anvendelig i virksomheden allerede fra dag 1. 

Undervisningen veksler mellem forskellige former for undervisning, hvilket sikrer, at teori bliver omdannet til praktiske værktøjer.


Uddannelsens opbygning

Byggeriets Lederuddannelse består af 4 akademifag, som gennemføres over en periode på 2 år. Hvert fag tæller 10 ECTS-point og afsluttes alle med en anerkendt eksamen.

 

Når du er færdig med Byggeriets Lederuddannelse:

 

 

Økonomi

Det koster 45.000 kr. eksklusiv moms at deltage i Byggeriets Lederuddannelse pr. deltager alt inklusiv - herunder materiale, eksaminer og forplejning.

Der er mulighed for at søge om SVU-godtgørelse! 

Såfremt deltageren er berettiget til Statens Voksenuddannelsesstøtte kan virksomheden søge om SVU, hvis deltageren får fri/orlov til uddannelsen.  Læs mere på www.svu.dk, hvor du og kan finde information om støttebeløbet og søge om SVU. 

Tilmelding

Tilmeld dig Byggeriets Lederuddannelse herSpørgsmål?

For spørgsmål vdr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, uddannelsestilrettelæggelse, karriereplanlægning og hvordan du kan/skal være studerende på en deltids/efteruddannelse samt muligheder for at blive realkompetencevurderet og/eller få merit – kontakt:

 

STUDIEVEJLEDER

Joan Nielsson Mathiasen
jonm@kea.dk 
Tlf: 2498 2010For spørgsmål vdr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedrørende Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser – kontakt:

 

STUDIEADMINISTRATION

KEA Kompetences administration
efteruddannelse-lb@kea.dk 
Tlf: 4646 0500