Career Day :: kea.dk


DU SKAL IKKE BARE VIDE.
DU SKAL KUNNE.

Click here for info in English

Hvert programområde på KEA afholder en årlig karrieredag for at skabe grundlag for dine fremtidige professionelle netværk og jobmuligheder. Du bliver inspireret til indsigt og får redskaber til at skabe det rette karrierespor for dig på KEA og videre ud på jobmarkedet. Du får øget kendskab til din branche og førstehåndsindsigt om de krav og udfordringer, du møder på arbejdsmarkedet.

Eksterne gæster

Du får viden og vejledning fra relevante erhvervsorganisationer om de nyeste jobs og markedstrends. Repræsentanter fra virksomheder giver indsigt i hvilke kompetencer, de efterspørger.

Tid og sted

Byg

3. oktober 2018
12.00-16.00
Guldbergsgade 29N
2200 København N
Teknik

TBA

Optometri

TBA

Guldbergsgade 29N

Design

TBA

Guldbergsgade 29NKnowledge alone is not enough.
You need skills.

Each programme area at KEA has an annual career day for developing your ideas and plans for your personal career journey. The event helps you create a basis for your future professional network and job opportunities. You will gain more knowledge of your field and get first hand insight of the demands and challenges you will encounter on the job market.

External guests

You will get knowledge and receive guidance from relevant business organizations about the latest jobs and market trends. Representatives from companies will give you insight into the skills and competencies they are looking for.

Time and place

Build

3rd of October 2018
12.00-16.00
Guldbergsgade 29N
2200 Copenhagen N


Tech

Design

TBA

Guldbergsgade 29N