Flere optaget på tekniske og digitale uddannelser :: kea.dk
Det sker

Flere optaget på tekniske og digitale uddannelser

Optaget øges markant på flere af de tekniske og digitale uddannelser på KEA. Det skyldes stor efterspørgsel fra erhvervslivet. Ikke alle uddannelser øger optaget trods massiv ansøgertilgang, hvilket bunder i et ønske om at bevare et højt kvalitetsniveau og høj beskæftigelse hos dimittenderne.

Erhvervsakademierne topper som drømmestudie blandt de kommende studerende, og Københavns Erhvervsakademi har haft en eksplosiv vækst i ansøgninger til især de tekniske og digitale uddannelser.

”Selvom vi slår rekord igen i år, vil vi ikke optage flere end arbejdsmarkedet kan opsuge, og vi fortsat kan dyrke den praksisbaserede undervisning, som er vores DNA her på KEA. Og derfor er det også fantastisk glædeligt, at de uddannelsessøgende vælger efter, hvor der er efterspørgsel fra arbejdsmarkedet – det gælder blandt andet de hårde it-kompetencer og krydsfeltet mellem forretningsforståelse og it,” siger Mille Østerlund, programchef på KEA Digital.

Simon Ørslund er en af de næsten 2.000, som her til aften har fået svar om, at de er optaget på KEA. Efter sommerferien skal han læse Økonomi og It.

”Jeg har interesse for it- og økonomirelaterede emner, og så betød det noget, at professionsbacheloren har en indbygget praktikperiode. Jeg begyndte på CBS sidste år, men stoppede efter 1. semester, da jeg følte, at meget af det vi læste og lærte havde for lidt fokus på praktisk anvendelighed. Jeg overvejede også overvejede IT-universitetet, inden jeg fandt IT- og økonomiuddannelsen på KEA, og det lød langt mere interessant,” siger Simon Ørslund.

KEA modtog 16 procent flere ansøgninger i år og har siden 2009 haft en stigning i ansøgertallet på 180 procent.

”Det viser en stor interesse for at tage en uddannelse, der er målrettet erhvervslivet. Og det betyder, at vi kan vælge de absolut stærkeste ansøgere, hvilket giver et endnu højere fagligt niveau og øger attraktionen ved at studere på KEA. Når vi ikke hæver optaget over hele linjen, er det fordi vi vil uddanne til job og sikre os, at erhvervslivet får de absolut bedste kandidater,” siger Jørgen Ravnsbæk, chef for KEA Erhverv.

Det var især de tekniske og digitale uddannelser, der gik frem med henholdsvis 36 og 18 procent. Og det er rigtig godt, fordi det er brancher, hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraft både her og nu samt på sigt.

”Dimittenderne fra erhvervsakademierne yder et vigtigt bidrag til at hæve uddannelsesniveauet i den private sektor og i de små og mellemstore virksomheder over hele landet. Derfor glæder jeg mig over de senere års betydelige vækst i optaget på netop disse uddannelser,” siger uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen

Det tiltaler mange unge, at de kan tage en uddannelse, som faktisk giver job, men at man også kan vælge at læse videre og tage en top-op på KEA. Eva Hune Gjørup har gjort netop det. Først læste hun til produktionsteknolog, og nu er hun netop blevet optaget og skal begynde på professionsbacheloren PTI som står for produktudvikling og teknisk integration.

”KEA’s uddannelser er sat sammen på en måde, som forener det praksisorienterede med det boglige og ikke mindst praktik,” siger Eva Hune Gjørup.

Hun drømmer om at starte sit eget møbelfirma, men før det vil hun gerne ud og have noget erfaring i en virksomhed og få udviklet sine faglige evner.

”Som produktionsteknolog kan du styre virksomhedsproduktioner, udvikle nye maskiner, finde flaskehalsene, udvikle nye produkter eller genudvikle eksisterende produkter – grundlæggende bliver man uddannet til at spotte problemer og finde en løsning på dem, hvad end der er tale om bygninger eller legetøj. PTI’en er en meget tværfaglig overbygning, hvor man arbejder sammen med folk fra meget forskellige uddannelser, og det ser jeg rigtig meget frem til, fordi det styrker også ens egne kompetencer,” siger Eva Hune Gjørup.

I alt er 1.938 personer optaget på KEA og skal begynde efter sommerferien.

”Budskabet om, hvor der er gode vellønnede jobs, er nået ud til de unge, og vi er i den fantastiske situation, at vi kan tilbyde ansøgerne pladser, fordi der er så stor efterspørgsel fra erhvervslivet,” siger Jette Mølholm, Programchef på KEA Teknik.

Af samme årsag bliver der i år optaget markant flere på en række uddannelser. Det gælder blandt andet: Økonomi og IT (39 procent), Optometri (85 procent), Automationsteknolog (12 procent). På produktionsteknolog udvides udbuddet med en international linje. Den danske linje øger optaget med 25 procent. VVS-installatøruddannelsen stiger ansøgningstallet igen efter et par år med faldende ansøgningstal. Det samme gælder optagstallet som stiger med 58 procent. Flere undersøgelser viser en stor efterspørgsel på VVS’er de næste 10 år.På Softwareudvikling er optaget det største i uddannelsens historie. Optaget stiger med 43 procent. Webudvikling stiger med 20 procent. Igen er der tale om stor efterspørgsel og lav ledighed. 

Kommenter nyheden

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster