CBS-samarbejde gør det lettere at komme ind på HD 2.del :: kea.dk
Det sker

CBS-samarbejde gør det lettere at komme ind på HD 2.del

Et nyt samarbejde mellem KEA Kompetence og HD-uddannelsen på CBS sikrer en smidigere overgang fra akademiuddannelser til HD 2. del. Som noget nyt udbyder KEA Kompetence suppleringsfaget Erhvervsøkonomisk Metode fra dette semester.

Tager du – eller har du allerede taget en akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring på KEA (indeholdende fagene Statistik, Global Økonomi, Erhvervsøkonomi og erhvervsret) kan du starte direkte på HD 2. del – såfremt du har bestået suppleringsfaget Erhvervsøkonomisk Metode.

Og nu udbyder KEA Kompetence altså faget, som er et krav for optagelse på HD 2. del.

”Samarbejdet gør rejsen mod HD 2. del så enkel som muligt og sikrer en smidig overgang fra erhvervsakademi til universitet. Samarbejdet indebærer også gæsteforelæsere fra CBS på en række af KEAs akademifag inden for primært det økonomiske område, så der er tale om et bredere og stærkere samarbejde, som også styrker samarbejdet i sektoren som sådan,” siger Jørgen Ravnsbæk, chef for KEA Erhverv.

Faget kvalitetssikres af CBS, og er tilrettelagt således, at du sideløbende kan gennemføre dit afgangsprojekt.

Faget Erhvervsøkonomisk Metode har som mål at udvikle de studerendes metodebevidsthed, når de løser erhvervsøkonomiske problemstillinger. En systematisk arbejdsmetode har stor værdi i forbindelse med de studerendes daglige arbejde i praksis. De studerende trænes i at formulere et erhvervsøkonomisk problem, designe en undersøgelse, indsamle, bearbejde, analysere og tolke data, samt hvordan man kvalitetssikrer og formidler en undersøgelse.

Der dækkes følgende primære fagområder:

- Paradigmer og videnskabsteori

- Kvantitative og kvalitative metoder

- Undersøgelsesdesign

- Validitet og reliabilitet

Undervisning på faget er tilrettelagt, så afgangsprojektet kan gennemføres sideløbende med undervisningen.

Der er undervisning 8/3, 15/3, 29/3, 5/4, 19/4, 3/5, 10/5 med afsluttende skriftlig eksamen den 30/5 2017.

Der afholdes infomøde d. 15. februar kl. 15.30 hos KEA Kompetence på adressen Borupvang 3, Ballerup. På infomødet kan du høre mere om modulet Erhvervsøkonomisk metode samt HD-uddannelsen generelt. Ved infomødet deltager studievejledere fra KEA Kompetence og HD-uddannelsen på CBS.

FAG

Erhvervsøkonomisk Metode (5 ECTS)

PRIS

3.100 kr.

STUDIESTED

KEA Kompetence Hellerup, Frederikkevej 8-10 eller KEA Kompetence Ballerup, Borupvang 3

STUDIESTART

8. marts 2017

KONTAKT/ VEJLEDNING

Jannie Mia Adamsen: jama@kea.dk og 61205283

LÆS MERE PÅ KEA.DK/KOMPETENCE

Hvad er en HD-uddannelse?

En HD-uddannelse på CBS er en praksisnær erhvervsøkonomisk efteruddannelse, som er udviklet i samarbejde med erhvervslivet. Uddannelsen læses ved siden af dit arbejde, så du hele tiden har noget konkret at holde teorierne op imod. På uddannelsen er der taget hensyn til, at du har en travl hverdag med fuldtidsjob, og derfor kan studiet tilrettelægges fleksibelt.

Uddannelsen består af HD 1. del og HD 2. del, som tilsammen svarer til bachelorniveau. På HD-uddannelsen vil du møde et højt fagligt niveau, og blive endnu bedre til at løse problemstillinger i dybden, samtidig med, at du bevarer et solidt helikopterperspektiv. CBS tilbyder specialiseringer på ni erhvervsøkonomiske fagområder.

Vælg mellem ni HD 2. del-uddannelser på CBS:

Finansiering

Finansiel Rådgivning

International Business

Marketing Management

Organisation og Ledelse

Regnskab og Økonomistyring

Supply Chain Management

Økonomistyring og Procesledelse

Supply Chain Management (engelsk)

Innovation Management (engelsk)

Læs mere om uddannelsen på cbs.dk/hd                                                                                                             

Kommenter nyheden

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster