CSR er benhård business :: kea.dk
Det sker

CSR er benhård business

Hvordan implementerer man som virksomhed verdensmålene i drift og forretningsstrategi, så man kan arbejde med dem i praksis? Det kan man helt konkret få svar på i dag på KEA på konferencen CSR i Praksis 2017.

12 inspirerende seminarer giver med praktiske redskaber, hands-on vejledning og cases fra det virkelige liv svar på spørgsmålet og klæder deltagerne på til selv at arbejde med Verdensmålene.

Allerede i 2015 bekendte KEA Design sig til at integrere bæredygtighed 360 grader på alle designlinjer. Og for programchef Mette Harrestrup er det tæt på indlysende, at verdensmålene må integreres i de unges (ud)dannelse, for det er dem, der kommer til at skabe og påvirke fremtiden.

For Mette Harrestrup er ”bæredygtighed” ikke bare et trendy ord. For hende er der ingen tvivl om, at det er benhård business, og at fremtiden tilhører dem, der forstår at arbejde med det som et udgangspunkt:

”Industrien vil fremadrettet få stærkt brug for unge, der kan arbejde med bæredygtighed som paradigme: cirkulær økonomi, leverandørkrav, bæredygtigt design. Virksomheder, som ikke kan opfylde bæredygtige klausuler, vil komme under et kæmpe pres. Jeg tror, det om få år vil blive forbudt at sælge produkter, der ikke er bæredygtige, inden for EU,” siger Mette Harrestrup.

Vi skal væk fra kun at tænke vindmøller:

”I stedet for at se bæredygtighed som en vækstdriver, bliver det set som en omkostning, som et venstreorienteret projekt. Derfor står potentialet stadig uforløst. Men bæredygtighed er ikke økologi, CSR er ikke venstreorienteret. Det er benhård business,” siger Mette Harrestrup.

På konferencen er KEA - Københavns Erhvervsakademi vært for et seminar, som kobler Verdensmålene til en design kontekst og ser på det mulighedsrum for samarbejder på tværs. KEA var forud for alle andre ved allerede i sommeren 2015, straks efter målene var blevet vedtaget, at bekende sig totalt til bæredygtighed med målene som sigtelinje.

Helene Jeune og Tina Hjort, adjunkter ved KEA’s design program, deler ud af deres erfaringer med at arbejde med Verdensmålene som et mulighedsrum, og om de kompetencer, medarbejderne skal have for at skabe værdi til fremtidens innovative og bæredygtige virksomheder.

”Fremtidens jobmarked vil kræve helt andre kompetencer hos medarbejderne. Det har vi tænkt ind i undervisningen på KEA ved at udfordre de studerende med problemstillinger i det teoretiske såvel som det praksisnære felt, som bryder med den gængse måde at tænke forretning på,” siger Helene Jeune.

”De unge designere er afsøgende efter nye mulighedsrum for udvikling af materialer, produkter, koncepter og forretningsmodeller. De studerende har for eksempel udviklet design til Nike ud fra fiskenet, træspåner og æblefibre på KEA’s Material Design Lab. Og på Sustainable Fashion-specialet har de studerende arbejdet med biomimicry – altså hvordan vi som mennesker kan lære af naturens egen måde at designe på,” siger Tina Hjort.

Tid & sted
18. maj kl. 9-16
KEA – Københavns Erhvervs Akademi
Guldbergsgade 29, København N

Pris
950 kr. ekskl. moms // få 20 % rabat ved at skrive ”KEA” i kommentarfeltet ved tilmelding
595 kr. ekskl. moms for virksomheder under 50 ansatte

Se programmet her: http://www.csr-link.dk/csr-i-praksis-2017/

 

 

Kommenter nyheden

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster