Der bor en fisk i min sofa :: kea.dk
Det sker

Der bor en fisk i min sofa

Kan man placere et vedvarende madproduktionssystem midt i dagligstuen eller soveværelset? ”Sagtens,” siger den unge KEA-uddannede designer og idémager Tobias Juul Brøgger-Jensen. Galt eller genialt? Bedøm selv.

Af Ole Jeppesen, freelance jounalist

Tobias Juul Brøgger-Jensen dimmiterede for kort tid siden fra KEA – Københavns Erhvervsakademi med et flot 12-tal for sit afsluttende eksamensprojekt - en møbelserie, som han kalder Eco-Home. Møblerne – sofa, reol og seng - gør sig særligt bemærket, fordi de ved siden af deres traditionelle formål tillige fungerer som akvarier til fiskeopdræt og drivhuse til dyrkning af frugt og grønt. Er den unge mand tosset? Svaret må være et forsigtigt ’både og’:

”Min idé kombinerer originalt design med økologi og bæredygtighed. Jeg indbygger kort fortalt en ny og spændende madproduktions-videnskab, kaldet aquaponics, i møbler fremstillet af nedbrydeligt plastik. Hermed kan møblets ejer i teorien blive i hvert fald delvist selvforsynende med frugt, grønt og fisk,” forklarer Tobias Juul Brøgger-Jensen.


Ferskvandsopdræt og vandplantedyrkning
Aquaponics kombinerer ferskvands-fiskeopdræt med dyrkning af planter i vand. Planterne bliver tilført lys fra elbesparende LED-lamper og vand fra akvariet. De lever af fiskenes affaldsstoffer – og renser dermed vandet. Fiskene lever af foder – herunder blandt andet planterester, som ikke skal bruges i madlavningen. Resultatet er skøn harmoni - og selvom metoden stadig er ret ny, flyder internettet over med lovprisninger og opskrifter på, hvordan man kan bygge sit eget aquaponics-system.

”Det nye i Eco-Home er, at aquaponics ikke behøver at være store akvarier med indbyggede drivhuse. På pladsbesparende og elegant vis kan alle og enhver nu producere økologiske madvarer, som belaster miljøet minimalt. Farvel til kunstgødning og sprøjtemidler, energispild og forurening fra varetransport. Goddag til en effektiv metode, som kan medvirke til at skaffe føde nok til en eksplosivt voksende verdensbefolkning,” siger ideatoren temmelig overbevisende.

Indstillet til Grundfos-prisen
Idéen tog form hen imod slutningen af den 28-årige amagerkaners tid på studiet ’professionsbachelor i design og business’ fra KEA – Københavns Erhvervsakademi. Hans speciale er Ideation, som handler om idé-generering, produktudvikling, processer og omsætning af trendspotting til kommercielt bæredygtige løsninger. Eco-Home-møblerne er ideation af bedste skuffe, mente man på KEA og tildelte projektet en særlig bachelor-udmærkelse - foruden altså topkarakteren. Men KEA går videre endnu:

”Vi synes så godt om projektet, at vi har besluttet at indstille Eco-Home til Grundfosprisen 2012, som har til formål at støtte banebrydende forskning på det tekniske og naturvidenskabelige område,” afslører Pernille Berg, som er videnchef på KEA. Hun begrunder:

”Tobias Juul Brøgger-Jensens projekt er ægte innovation, for kombinationen af aquaponics og møbeldesign er, så vidt jeg ved, ikke set før. Det gør mig meget stolt, at projektet er vokset frem i KEA’s studiemiljø. Det viser, at vi er i stand til at optage de rigtige studerende og give dem de rette vækstbetingelser. Ellers ville denne form for magi ikke opstå,” siger Pernille Berg.

Tobias Juul Brøgger-Jensen er beæret:
”Det er første gang, at en af mine idéer blomstrer på det helt rigtige tidspunkt. Nu er planen at holde tungen lige i munden og finde midler til at lave en prototype, som kan vise alle, at idéen holder,” siger han beskedent.


Kontakt evt. for yderligere info + interviews:
Tobias Juul Brøgger-Jensen, ideator, email: tobias.jbj@hotmail.com

Pernille Berg, videnchef, KEA – Københavns Erhvervsakademi, mobil 2026 7554

Kommenter nyheden

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster