Efter X-faktor kommer I-faktor :: kea.dk
Det sker

Efter X-faktor kommer I-faktor

25.000 kr. venter til den eller de mest innovative studerende ved et dansk erhvervsakademi, der kan bevise sin/deres innovations-faktor.

Studenterprojektet kan være egen nystartet virksomhed, et produkt, systemløsning, et markedsføringskoncept, en serviceydelse, et projekteringsforslag, en softwareløsning eller noget helt andet, der falder inden for eller på tværs af akademiernes fagområder.

Hvert akademis rektor kan indstille et projekt til prisen. Herud af vælges tre finalister, som indstilles til Innovationsfaktorprisen, som overrækkes ved en offentlig event i rammerne af Folkemødet på Bornholm den 15.juni.


Kriterier for udvælgelse?
- Projektet har innovationspotentiale
- Projektet har en nyhedsværdi ifht. eksisterende løsninger indenfor fagområdet/branchen
- Projektet har en potentiel markedsværdi/vækstfaktor
- Projektet kan medvirke direkte eller indirekte til at skabe værdi for virksomheden, den er udarbejdet sammen med.


Baggrund?
Formålet med prisen er at sætte fokus på den vigtige rolle som samspillet mellem erhvervsrettet uddannelser og erhvervslivet spiller for Danmarks fremtidige vækstmuligheder. Erhvervsakademiernes studerende og dimittender skaber masser af innovationskraft, som kan være med til at understøtte Regeringens netop søsatte innovationsstrategi.

Danske Erhvervsakademier ønsker med den nyindstiftede pris at medvirke til at sætte spot på og udbrede kendskabet til dygtige EAK-studerendes innovative kompetencer, der kan gavne Danmarks erhvervsliv ved at nære vækstlaget i Danmark med innovative løsninger udarbejdet af studerende i samarbejde med erhvervslivet. Baggrunden er at der på akademierne hvert år udarbejdes rigtig mange gode studenterprojekter i tæt samarbejde med virksomheder, som har potentiel vækstfaktor.

Prisen består af 25.000 kroner og kan uddeles til såvel grupper som enkeltpersoner, der studerer ved eller er dimitteret i år fra et dansk erhvervsakademi.

Ansøgningskriterier
- Projekter udviklet af studerende kan indstilles af undervisere og ledere ved et dansk erhvervsakademi.
- Hvert akademis rektor kan udvælge og indstille 1 projekt.
- Studerende, som har udarbejdet projektet, skal være aktive eller dimitteret i samme år som prisen gives. Projektet skal være afsluttet i studieåret 2010-11 eller 2011-12.
- Studenterprojektet kan være egen nystartet virksomhed, et produkt, systemløsning, et markedsføringskoncept, en serviceydelse, et projekteringsforslag, en softwareløsning eller noget helt andet, der falder inden for eller på tværs af akademiernes fagområder.
- Studenterprojektet skal være udarbejdet i samarbejde med en virksomhed/eller være egen virksomhed.
- Materialet kan omfatte en motivation eller anbefaling fra den samarbejdende virksomhed.
- Materialet skal kunne sendes på mail i digital form.

Hvordan?
Er du studerende skal du kontakte din studieleder eller underviser, som kan indstille projekter ved at sende projektet i digital form på mail til rektor Ingo Østerskov rektor@kea.dk

Deadline
Deadline for indstilling af projekter til rektor er 13.april.

Spørgsmål og mere info
www.kea.dk/i-faktorpris

Kontakt Camilla Wittenkamp cawi@kea.dk, tlf. 24983701

 

 

Kommenter nyheden

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster