Gode relationer er guld værd :: kea.dk
Det sker

Gode relationer er guld værd

’Relationsarbejde’ er et nyt modeord på KEA. De nye arbejdstidsaftaler træder i kraft inden længe – og muliggør og tilskynder til, at underviserne udfører relationsarbejde sideløbende med undervisningen. Men hvad er relationsarbejde i bund og grund – og hvorfor er det en så god idé, som ledelsen giver udtryk for? Læs med her.

Af Ole Jeppesen, freelance journalist
 
Nicolai Kragsholm underviser til daglig på kort- og landmålingsteknikeruddannelsen. Da vi træffer ham, er undervisningslokalet på KEA imidlertid skiftet ud med en råkold byggeplads i Københavns Havn. Det kræver en forklaring.
 
”Jeg står såmænd her og småfryser, fordi Pihl & Søn har hyret mig som landinspektør på kanalbroerne i Københavns Havn. Lige om lidt kommer der en betonkanon, og så skal der støbes bropiller. Jeg sørger for, at planerne bliver fulgt så nøjagtigt som overhovedet muligt,” siger Nicolai Kragsholm.
 
Han skynder sig at understrege, at han skam opholder sig på byggepladsen med KEA’s ledelses accept og opbakning:
 
”Jeg var med til at forhandle de nye arbejdstidsaftaler, og i den forbindelse var direktionen meget interesseret i at inkorporere det, der hedder ’relationsarbejde’. Det vil sige forløb, hvor lærerne kommer ud i erhvervslivet og arbejder aktivt ud fra de nyeste tendenser og metoder. I den forbindelse passer denne opgave jo optimalt ind,” siger han.
 
Godt arbejde
 Arbejdstidsaftalerne, som træder i kraft til sommer, blev forhandlet hen over efteråret 2011 og kom definitivt på plads kort før jul. Uddannelsesdirektør Steen Kildesgaard er stolt af udfaldet:
 
”Det er et virkelig ambitiøst skridt af både medarbejdere og ledelse, at man i fællesskab laver en aftale, der er med til at understøtte en forandring af underviserrollen i fremtiden. Erhvervserfaring i frisk erindring er allerede i dag en vigtig parameter, når KEA ansætter undervisere, og det vil det være i stigende grad i fremtiden. Disse erfaringer og kundskaber skal – ganske som de teoretiske kompetencer - vedligeholdes undervejs, og her kommer relationsarbejdet ind i billedet,” forklarer han.
 
Uddannelsesdirektøren mener, at relationsarbejdet er en væsentlig nøgle til at få løftet uddannelsesniveauet og dermed de respektive erhverv:
 
”Det er helt logisk. Undervisere, som står i tæt relation til erhvervet, er ensbetydende med bedre og mere relevant undervisning til de unge – og i den sidste ende mere kompetent arbejdskraft til erhvervslivet,” bemærker Steen Kildesgaard.
 
Det blå stempel
 Tilbage på byggepladsen har Nicolai Kragsholm stillet sit udstyr op ved kajen. Han er oprindelig uddannet landinspektør og virkede en håndfuld år som sådan, inden han ved årtusindskiftet begyndte som underviser på KEA’s kort- og landmålingsteknikeruddannelse.
 
Sideløbende med undervisningen har han siden begyndelsen løst små og store freelance-opgaver for blandt andre Pihl & Søn og M.J. Eriksson. Denne freelance-virksomhed har med de nye arbejdstidsaftaler nu modtaget KEA’s officielle opbakning og blåstempling.
 
”Jeg tog en snak med studieleder Claudio Testa, og han syntes, at projektet lød spændende. Vi lavede en aftale om, at jeg kan få frihed til at passe byggeprojektet, hvad der svarer til en dag om ugen. Det kombinerer jeg så med noget afspadsering, og på den måde – også takket være gode kolleger på KEA, som dækker ind nu og da - er jeg i stand til at passe mine opgaver både på KEA og på byggepladsen,” siger Nicolai Kragsholm.
 
Underviseren skråstreg landinspektøren lægger ikke skjul på, at han har det som blommen i et æg:
 
”Ordningen betyder, at jeg får mulighed for at lave de to ting, jeg holder af i arbejdslivet: Undervisning og arbejdet på byggepladsen. Jeg bilder mig ind, at det smitter af på eleverne. De synes vist, at det er morsomt at have en lærer, som er med i byens store byggeprojekter. De spørger i hvert fald flittigt til det,” griner Nicolai Kragsholm.
 
Meningen med KEA
Med dette udsagn hælder Nicolai Kragsholm vand direkte på møllen hos KEA’s markedschef, Jørgen Ravnsbæk:
 
”Arbejdstidsaftalernes formalisering af forholdene omkring relationsarbejde er et stort skridt fremad. At undervisere som Nicolai Kragsholm nu nemmere kan gå ud og tilegne sig nyeste viden fra erhvervslivet - for efterfølgende at stille denne viden til rådighed for de studerende - er i mine øjne fremragende. Mere af det!” siger han – og pointerer:
 
”Nicolai er jo direkte med til at understøtte selve vores berettigelse som erhvervsakademi – nemlig at tilbyde uddannelser, der opfylder erhvervslivets behov.”

Kommenter nyheden

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster