KEA modellerer fremtiden :: kea.dk
Det sker

KEA modellerer fremtiden

Det er nu ét år siden, at KEA - Københavns Erhvervsakademi købte internetportalen BIMbyen.dk af tre tidligere bygningskonstruktør-elever. BIMbyen.dk er ret beset en portal for de få, men med betydning for rigtig mange. Hvordan?

af Ole Jeppesen, freelance journalist

Kasper Bernt Hansen fra 6. semester på KEA’s bygningskonstruktøruddannelse er sammen med en studiekammerat administrator på BIMbyen.dk. Jobbet fik han, da de tre oprindelige stiftere af portalen forlod KEA som dimittender.

”BIM er processtyring i højeste potens. Hvis jeg som bygningskonstruktør arbejder med et byggeprojekt i et BIM-kompatibelt grafisk program - og beslutter mig for at flytte en bærende søjle i min 3D-model, vil ændringen takket være brugen af BIM straks figurere på entreprenørens tegning, i bygherrens budget etc.,” lyder det entusiastisk fra Kasper Bernt Hansen.

BIM er både nutiden og fremtiden, fremgår det tydeligt. Af samme grund valgte tre unge, fremsynede KEA-studerende allerede i 2007 at gå i spidsen for et fremstød, der skulle udbrede BIM-kendskabet og -samarbejdet blandt studerende og professionelle inden for byggefagene.

Fremme i skoene
De skabte portalen BIMbyen.dk, der som nævnt siden er blevet overtaget af KEA. Med denne erhvervelse har KEA med et snuptag iklædt sig førertrøjen inden for udbredelsen og udviklingen af fremtidens digitale byggeproces-redskab BIM i uddannelsesverdenen. Claudio Spaziani Testa, studieleder på KEA byggeri/produktion begrunder købet:

”BIMbyen.dk har gennem de fem år, portalen har eksisteret, udviklet sig til at være Danmarks mest besøgte BIM-portal med omkring 7000 besøgende om måneden. Intentionen med at overtage BIMbyen.dk har ganske enkelt været at være med i forreste række, tiltrække flere studerende og muliggøre samarbejde med spændende virksomheder,” siger Claudio Spaziani Testa.

En lang række virksomheder gør nu brug af BIMbyen.dk’s diskussions-fora, fordi det giver dem direkte adgang til de studerende, deres opdaterede viden og derfor højt værdsatte meninger.  En af dem er softwarevirksomheden Code Group A/S, der har udviklet et BIM-kompatibelt kalkulationsprogram til byggebranchen.

”BIMbyen.dk er et super godt initiativ, som har været på alles læber i byggebranchen en del år efterhånden - og som vil være det mange år frem, tror jeg. Portalen danner grobund for en masse vigtig ’snak’ om, hvad BIM er, hvad det kan - og hvordan man nemmest kommer i gang med redskabet. Denne snak er uvurderlig, for vi bevæger os i en konservativ branche, som nemt lader sig forskrække af nye tiltag,” siger Martin Grønvaldt.

Et trumfkort
Bygningskonstruktør-studerende Kasper Bernt Hansen mener, at BIMbyen.dk er et aktiv både generelt for branchen i Danmark og specifikt for KEA. Portalen fortjener et løbende højt engagement:

”BIMbyen.dk har haft stor betydning for min studietid. Jeg er overbevist om, at jeg er bedre kvalificeret takket være den indsigt jeg har fået gennem portalen. Udfordringen fremadrettet bliver at sikre, at BIMbyen.dk fortsat er up to date. Det kræver igen, at KEA’s undervisere holder sig opdateret. Det er nemlig i undervisningen og i projektarbejdet, at de virkelig gode idéer opstår,” lyder det visionært fra Kasper Bernt Hansen, som i fritiden arbejder på en decideret trin-for-trin internet-lærebog om BIM, kaldet BIMguiden.

Men det er en anden historie. Kasper Bernt Hansen er lige nu i fuld gang med at oplære de næste to studerende, som skal overtage driften af BIMbyen.dk, når han og administrator-kollegaen er færdiguddannet om et år – og forlader KEA som bygningskonstruktører.

Arven gives videre.

FAKTA
BIM:
Building Information Modeling eller Bygnings Informations Modellering. Et digitalt effektiviseringsværktøj, der samler alle informationer om et byggeri i en og samme database – i form af 3D-objekter. Disse objekter kan indeholde oplysninger om byggeriets arkitektur og materialer, byggegrundens egenskaber, materialebehov og -priser, estimeret antal arbejdstimer med videre. Byggeprojektets forskellige parter kan løbende justere projektets indhold, f.eks. hvis der pludselig skal en ekstra etage på. Herefter bliver ændringerne automatisk implementeret i samtlige ’lag’ (materiale-behov, den samlede pris etc.). Redskabet skaber grundlag for blandt andet hurtig og præcis kommunikation, nøjagtige tidsplaner og mere realistiske prisoverslag.

BIMbyen.dk:
Portal og forum for emner relateret til - og personer med interesse i - BIM. Indeholder blogs, eventkalender, infovideoer, BIM-leksikon etc. Etableret i 2007 af tre daværende bygningskonstruktørstuderende på KEA. Da stifterne blev færdiguddannet i 2011, købte KEA portalen. Nu bliver BIMbyen.dk administreret af Kenneth Lindhardt og Kasper Bernt Hansen, ligeledes bygningskonstruktørstuderende fra KEA. BIMbyen.dk har omkring 3400 registrerede ”borgere”.

Besøg www.bimbyen.dk

Kommenter nyheden

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster