Ny organisering på KEA :: kea.dk
Det sker

Ny organisering på KEA

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 6. marts tog bestyrelsen beslutning om en ny organisering for KEA fremadrettet. I den forbindelse skal ansættes tre nye direktører.

Formålet med den nye organisering er i korte træk at skabe ét KEA, der hænger sammen vertikalt og horisontalt. Vi skal sikre samspil og synergi mellem KEAs fuldtidsuddannelser for at skabe tværfaglig udvikling. Vi skal bygge bro mellem forskning, innovation og KEAs uddannelser, så de studerende møder den nyeste viden i undervisningen, og vi skal forbinde fuldtids- og deltidsuddannelser, så KEAs virksomhedskontakter kan bruges som løftestang på tværs af uddannelserne.

”Det er min og bestyrelsens målsætning, at KEAs uddannelser skal helt ind i direktionen, og de tværgående funktioner skal understøtte uddannelserne. KEA skal have ét samlet fokus på KEAs formål, og vi skal være en sammenhængende, videndelende og transparent organisation,” siger rektor Steen Enemark Kildesgaard.

Det nye organisatoriske design kommer til at omfatte en direktion samt tre hovedområder: ”Uddannelse og forskning”, ”Drift og ressourcer” og et ”Stabsområde”.

Til at fuldende direktionen søges derfor tre nye direktører. To uddannelsesdirektører får i fællesskab ansvar for KEAs programområder BYG, DESIGN, DIGITAL og TEKNIK. Desuden vil de to uddannelsesdirektører få ansvar for enheden FORSKNING & INNOVATION samt KEAs område inden for deltidsuddannelser KEA KOMPETENCE.

En ressourcedirektør ansættes desuden til at lede området for Drift og ressourcer, der dækker over IT-SERVICE, ØKONOMI, CAMPUSSERVICE og STUDIESERVICE. Hele området skal fokusere på at understøtte KEAs Uddannelses- og Forskningsområde. Endelig etableres et Stabsområde bestående af enhederne Ledelsessekretariatet, Kommunikation og HR & Kvalitet. ”Jeg ser det som helt afgørende for, at vi kan forløse potentialer og indfri vores mål, at vi får en fokuseret og samarbejdende direktion, der repræsenterer hele KEA,” siger rektor Steen Enemark Kildesgaard.

Du kan læse mere og se jobopslag på alle tre direktørstillinger her: kea.dk/nydirektion
Du kan se det nye organisationsdiagram her: kea.dk/organisation

Kommenter nyheden

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster