Spot på kvalitet :: kea.dk
Det sker

Spot på kvalitet

KEA har taget initiativ til en konference om kvalitet, der for første gang nogensinde samler repræsentanter far hele den videregående sektor. Målet er at dele erfaringer og blive inspireret på tværs - for udfordringerne er ofte de samme.

De videregående uddannelsesinstitutioner spænder vidt, men mange af udfordringerne er de samme, så hvorfor ikke dele de gode erfaringer og blive inspireret til endnu bedre løsninger og højere kvalitet?

”Det er faktisk Danmarkshistorie, at kvalitetsfolk fra hele den videregående sektor samles for at drøfte kvalitetsforhold på tværs af universiteter, professionshøjskoler, maritime uddannelser, kunstneriske uddannelser og erhvervsakademier, hvor det ikke er foranlediget af et ministerium eller tilsvarende.  Indtil nu har der kun været tradition for at samles inden for de enkelte sektorer, men vi har fået en flot tilmelding, så det tyder på, at vi har ramt rigtigt,” siger Miriam Skjalm Lissner, HR & Kvalitetschef på KEA.

De videregående uddannelsesinstitutioner har en fælles opgave og kan lære af hinanden -  og vil sparre med hinanden.

”Processen omkring institutionsakkreditering viste, at vi har mange fælles udfordringer på tværs af de forskellige institutionstyper, og jeg valgte derfor, i samarbejde med kvalitetschefen på UCC, Ingemai Larsen, at invitere til et fælles arrangement, hvor vi både kan få fagligt input, men også et kendskab til hinanden, så det fremover er nemmere at tage kontakt og få inspiration til, hvordan vi gør kvalitetsarbejdet nærværende og værdigivende for både studerende og medarbejdere på de enkelte institutioner.. Derfor har vi også indlagt elementer som speeddating og dilemmaquiz i programmet, så vi får sat deltagerne i spil og skabt et udgangspunkt for dialog igennem dagen,” siger Miriam Skjalm Lissner.

Konferencen fokuserer på to nye forhold, nemlig forslag til et nyt censorsystem, hvor den enkelte institution i højere grad selv skal sikre kvaliteten i de enkelte eksamener, fordi kravet til ekstern censur bliver mindre, og erfaringer med at gennemføre uddannelsesevalueringer, hvor de enkelte institutioner har grebet opgaven vidt forskelligt an. 

”Vores erfaring, er at den nok allervigtigste kilde er vores studerende. Vi møder dem med en seriøs og ambitiøs proces og får til gengæld et 100 procent råt og ærligt indblik i hverdagen på deres uddannelser til brug for de eksterne parter. Det giver stof til eftertanke og dialog med undervisere og ledelse,” siger Miriam Skjalm Lissner.

Igen er målet inspiration og videndeling om, hvordan vi har grebet det an og hvilke udfordringer de forskellige modeller giver.

”Det vil blive suppleret af et oplæg om anvendelsen af kvantitative data – en udfordring vi alle kender til: hvordan får vi anvendt og levendegjort de data, der ligger i vores målinger, så de kan anvendes meningsfuldt i de kvalitetsprocesser, vi gennemfører,” lyder det fra Miriam Skjalm Lissner.

Kommenter nyheden

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster