Uddan bedre og flere :: kea.dk
Det sker

Uddan bedre og flere

Erhvervsakademierne er en nøglespiller, når det gælder regeringens målsætning om at skabe bedre og flere med en videregående uddannelse – især til det private arbejdsmarked. Det mener rektor for KEA, Ingo Østerskov, der deltog som debattør på uddannelsesmødet i Vejle, som samlede repræsentanter fra de videregående uddannelser.

Af Camilla Wittenkamp, KEA

Repræsentanter fra hele den videregående uddannelsesverden – fra studerende, til undervisere, rektorer, samarbejdspartnere og aftagere var for første gang samlet da minister Morten Østergaard inviterede til debat og dialog om udfordringer i og udvikling af det videregående uddannelsessystem i Vejle den 2. og 3. maj.

Der skal mere end gyldne hensigter til, hvis regeringens målsætning om, at flere skal have en videregående uddannelse, og at uddannelserne skal bidrage til en øget innovation og jobskabelse i Danmark.

”Jeg tror ikke på, at alle samfundets problemer løses bedst ved tre behandlinger i Folketinget, og når regeringens vision om en større omstilling og modernisering af den danske uddannelsesverden skal realiseres, er det helt afgørende, at vi har studerende, underviserne, ledelser og aftagere med om bord”, siger minister Morten Østergaard.

Bryd barrierene ned
Barrierene og knasterne, der er for de studerendes vej gennem uddannelsessystemet bør brydes ned. Minister Morten Østergaard opfordrer uddannelsesinstitutioner til at samarbejde bedre:

”Regeringen har samlet alle de videregående uddannelser i Uddannelsesministeriet, fordi vi vil skabe en sammenhængende og fleksibel uddannelsessektor, der sætter de studerende før systemet. Med det sammenhængsudspil, jeg præsenterede for nylig, tog vi et stort skridt videre og konkretiserede, hvordan vi blandt andet vil samle alle de videregående uddannelser i en lov, få uddannelsesinstitutionerne til at samarbejde og bryde mure ned og fjerne barrierer for de studerende, så de får langt bedre muligheder for at sammensætte og gennemføre deres uddannelse”, siger minister Morten Østergaard.

Ingo Østerskov, rektor for KEA Københavns Erhvervsakademi, er enig i at sektoren har en vigtig opgave foran sig:

”Det er helt afgørende at vi samarbejder på tværs i sektoren, så vi kan sikre at uddannelsesforløb har den kvalitet og den sammenhæng, der skal til. Vi forventer jo at de studerende er mobile og ikke tænker i begrænsninger, så må vi som sektor også være gearet til det. Vi har i sektoren en opgave i at skabe en bedre sammenhæng i systemet, som giver mere mulighed for smidige bevægelser gennem systemet, bedre mulighed for internationalisering, men samtidig skal vi sikre at vi leverer uddannelser af høj faglig kvalitet med tydelige profiler, der matcher arbejdsmarkedets behov”, siger Ingo Østerskov.

Praksisnære uddannelser skaber innovative studerende
Erhvervslivet aftager mange af dimittender fra erhvervsakademierne, der ifølge, Ingo Østerskov, har de kompetencer, der skal til for at skabe vækst i Danmark og innovation i danske virksomheder. Flemming Besenbacher, direktør og formand for Carlsbergfondet efterlyser dog stadig større fokus på at der uddannes til det private arbejdsmarked.

Ingo Østerskov mener, at erhvervsakademierne allerede nu viser sig som playmakeren, der banker mål ind – for de praksisnære uddannelser opfylder et stort behov inden for et bredt spektrum af brancher:

”Erhvervsakademiernes praksisnære uddannelser er en nøglespiller i forhold til at dække behovet på det private arbejdsmarked.  Vi kan konstatere at de praksisnære uddannelser, som erhvervsakademierne tilbyder, er meget populære og i stor vækst. Vores studerende står ikke bare med et eksamensbevis, de kommer ud med brugbare kompetencer, som betyder at der for dem er meget kort vej fra idé til handling, mange starter selv virksomhed i studietiden. De studerende ægges konstant til at producere og levere nye løsninger. Vi ser således, at de studerende allerede under deres uddannelse er med til at skabe innovation gennem vores mange virksomhedssamarbejder. De studerende kan lede et samarbejde med mange forskellige fagpersoner og samtidig levere en høj faglighed. Dét efterspørger vores aftagere i stigende grad.”, slutter Ingo Østerskov.

Fakta
Uddannelsesmødet fandt sted på Munkebjerg i Vejle den 2. og 3.maj. Vejlemødet afløser det gamle Sorømøde, som tidligere blev afholdt af Undervisningsministeriet. Med den nye regering hører Erhvervsakademierne nu under ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Læs mere på ministeriets hjemmeside.

Se video fra Vejlemødet her.


 

Kommenter nyheden

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster