Bliv en del af netværket :: kea.dk
For virksomheder

Bliv en del af netværket

KEA ALUMNE er et gratis netværk for KEA dimittender, som giver dig mulighed for at gense dine medstuderende og styrke din karriere og dit professionelle netværk.

KEA ALUMNE støtter dig i skiftet fra studerende til jobsøgende og ansat, alt i mens vi fortsat er din sparringspartner.

Meld dig ind i det gratis alumnenetværk ved at udfylde felterne nedenfor.

Når du har tilmeldt dig vil du modtage vores nyhedsbrev ca. 6 gange årligt samt blive inviteret til relevante arrangementer.

Hvorfor beder vi om dit cpr-nummer?

Join KEA Alumni

KEA ALUMNI is an association of KEA graduates. As a member, you will have the chance to reunite with former fellow students, strengthen your career and build up your professional network.

As your continuous sparring partner, KEA ALUMNI will support you in your transition from student to job-hunter to employee.

Join the alumni network for free by filling out the form below.

Once you’ve enrolled, you’ll receive our newsletter approx. 6 times a year as well as invitations for relevant events.

Why do we ask for your social security number? 


Hvorfor beder vi om dit cpr-nummer?

Vi bruger dit cpr-nummer til at finde dig i vores database og knytte din profil til dine uddannelser fra KEA. Dit cpr-nummer bruger vi til at sikre, at vi har de nyeste oplysninger om dig - herunder din folkeregisteradresse således, det bliver muligt at sende dig specifikke tilbud om arrangementer mm.

Hvis vi kan finde dig i vores database, får du adgang til din profil med det samme - ellers skal vi manuelt godkende dig. Det vil normalt ske inden for 5 arbejdsdage.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte KEA Alumne på alumne@kea.dk

Why do we ask for your social security number?

We use your social security number to find you in our database and link your profile to your education at KEA. Your Social Security number is used to ensure that we have your latest information - including your registered address so that it will be possible to send you specific offers about events etc. If we can find you in our database, you will automatically be able to access your profile right away - otherwise, we need to manually approve you. This will normally be done within 5 working days.

You are always welcome to contact KEA Alumne on alumne@kea.dk

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster