DEN RESILIENTE ORGANISATION - FOKUS PÅ BÆREDYGTIGT LEDERSKAB :: kea.dk
For virksomheder

PROGRAM

Torsdag d. 4. juni

15:00: Velkomst

15:10: Roland Kupers - International konsulent og rådgiver

16:45: Pause

17:00: Jonas Kroustrup - Vejle Kommune

17:20: Julie Bloch Jensen og Fardjam H. J. Ghavidel - KEA Studerende

17:40: Netværk

Se billeder fra dagen her

 

Den resiliente organisation: Fokus på bæredygtigt lederskab

Mød den internationale konsulent Roland Kupers, som rådgiver for multinationale koncerner som Shell, IBM, Siemens, DuPont, McKinsey, Unilever, Dow og Swiss Re i at skabe resiliente forretningsmodeller.

Flere års finanskrise har medført en gennemgribende effektivisering i danske virksomheder og organisationer. Spørgsmålet er: Kan man som leder komme til at skære for meget ind til benet i denne effektiviseringsproces og måske skære elementer fra, som er væsentlige faktorer for organisationens evne til at bære, opretholde eller genskabe sig selv, især hvis den bliver stillet over for uventede udefrakommende forandringer eller kriser, der truer deres forretningsgrundlag?

Steen Hildebrandt, professor i organisations- og ledelsesteori på Aarhus Universitet, beskriver bæredygtig ledelse som værende lederens ansvar for helheden (virksomheden) et ansvar for organisationens dele (primært mennesker i virksomheden) og et ansvar for organisationens omgivelser (socialt og miljømæssigt ansvar). Er man som leder ikke bevidst om dette ansvar, vil ens ledelse være kortvarig.

Stigende forandringer kræver bæredygtige ledere i resiliente organisationer, hvor evnen til at opsuge chokket, være robust, tilpasse sig forandringen og komme styrket igennem den, er fundamentet. Resiliente organisationer er indrettet til at fungere under forandringer og er derfor gennemsyret af resiliens i deres virksomhedskulturer, systemer, hos de ansatte, i de fysiske omgivelser og ikke mindst hos ledelsen.

Jonas Kroustrup fra Vejle Kommune er ansvarlig for at udvikle strategier og løsninger for Vejle Kommune, som kan øge tilpasningsevnen og robustheden over for fremtidens udfordringer, et arbejde han udfører i det internationale netværk, 100 Resilient Cities. Endelig vil to KEA studerende fortælle om deres arbejde med at indtænke resiliens i autobranchen.


Roland Kupers

Independent consultant on Complexity, Resilience and Energy Transition. Previous positions include Regional Managing Director for Northern Europe at AT&T and Vice President for Sustainable Development and Vice President Global LNG at Shell.

Our support systems such as food, water, energy and nature are increasingly tightly coupled, propelled by a population increasing in numbers, inequality and in wealth. Add to this the unbalances from climate change and it is clear that increased turbulence is here to stay. As a consequence, we need to balance our drive for ever increasing efficiency, with enhancing resilience to turbulence.

Resilience is a simple, yet far reaching concept: a complex system is resilient if it can absorb a disturbance, while at the same time learning and adapting to become better system. Like a grain of sand in an oyster, the disturbances not only challenge the system, but they are at the same time its education. Increasingly gaining traction as a richer and more precise concept than sustainability, resilience is both actionable and enlightening.

Roland Kupers will give his views on what are the products, services, strategies that build resilience and what are the associated new forms of collaboration?

Tilbage til toppen


Hvad er KEA Business Forum?

KEA Business Forum samler inspirerende talere og danner rammen for faglig inspiration og debat på tværs af virksomheder og studerende.

Bliv medlem af KEA Business Forum og vær en af de første, der får besked om events og mulighed for at tilmelde sig.

Meld dig ind her

Find os på Facebook


Jonas Kroustrup

Chief Resilient Officer i Vejle Kommune

Vejle Kommune er i de næste år en del af Rockefeller Foundations internationale netværk 100 Resilient Cities. I dette samarbejde vil byer verden over gå sammen om at udvikle strategier og løsninger, som kan øge tilpasningsevnen og robustheden over for fremtidens udfordringer.

Det handler både om følgerne af klimaforandringer og potentielle sociale og økonomiske kriser. Men løsningen på de udfordringer vil stille krav til nye ledelses- og organisationsformer, som i højere grad skal mobilisere samfundets aktører til at samarbejde på tværs af sektorer og offentlig-private skel. Jonas Kroustrup vil på baggrund af det internationale samarbejde give sit bud på ledelse og organisering af offentlig-privat samarbejde. 

Til toppen


Julie Bloch Jensen og Fardjam H.J. Ghavidel

KEA Studerende - IDEATION

KEA har fokus på at øve de studerende i at skabe forretningsmæssige løsninger, der stemmer overens med virkeligheden. I samarbejde med Autobranchen Danmark har de studerende fået til opgave at definere og styrke bilforhandlernes rolle frem mod 2020 og undersøge, hvilke behov for relation og digitalisering slutkunderne har i fremtiden. Med en udfordrende fremtid skal autobranchen være mere modstandsdygtig. Fremtiden byder på ny konkurrence fra de største IT-giganter, en teknologisk udvikling der resulterer i et mere dynamisk marked samt ændringer af de organisatoriske forhold. Derfor er der brug for at bilforhandlerne gennemgår en transformation, der omhandler at få indsigt i de forskellige segmenter, for at opretholde relevans, der medfører salg og øget magtposition for bilforhandlerne, hvilket de studerendes løsning vil belyse.

Til toppen

TILMELD DIG HER

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster