Samarbejde om uddannelser :: kea.dk
For virksomheder

Samarbejde om uddannelser

På KEA tror vi på, at de bedste uddannelser opstartes og udvikles i samarbejde med de brancher, som vi uddanner til. Vores studerende skal matche erhvervslivets behov, og derfor arbejder KEA systematisk med de virksomheder, der typisk vil ansætte vores studerende efter endt uddannelse.

De vigtigste samarbejdsfora for udvikling af uddannelserne er:

Uddannelsesudvalg og advisory board: Til hver uddannelse er der knyttet et uddannelsesudvalg eller et advisory board, som mødes løbende for at diskutere en bestemt uddannelses udviklingspotentiale. Det foregår i en dialog mellem uddannelsen og udvalget om KEAs planer for uddannelsen, som uddannelsesudvalget kommer med input og forslag til. Uddannelsesudvalg og advisory board mødes to til fire gange om året.

Evaluering af praktikforløb og projekter i samarbejde med virksomheder: Praktikforløb og projektsamarbejde er de største kontaktflader mellem KEA og erhvervslivet. Derfor gør KEA en ekstra indsats i forbindelse med evalueringerne for at få tendenser og pointer fra vores samarbejdspartnere til den løbende udvikling af uddannelsernes indhold. Derudover besøger KEAs praktikkoordinatorer også praktikvirksomheder, når der er praktiksemester. De kan ikke nå alle praktikvirksomheder i løbet af et semester, men vælger virksomheder ud for at høre om virksomhedens idéer til forbedringer i uddannelserne.

Behovs- og virksomhedsanalyser: Når KEA udvikler eksisterende og nye uddannelser indgår der grundige behovs- og virksomhedsanalyser i processen. Kvalitetsenheden laver løbende aftageranalyser, praktiktilfredshedsanalyser, dimittendanalyse, der indgår i udviklingen af eksisterende og nye uddannelser.

Projektorienteret undervisning

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster