KEA - Organisation og værdier :: kea.dk
KEA life

Værdier på tværs af KEA

Som studerende har du en interesse i at få en god uddannelse og en god studietid. Den interesse deler du med KEA, og ambitionerne er høje. Målet er, at KEA udbyder erhvervsrettede videregående uddannelser på et højt fagligt og praksisnært niveau. Det sker i et tæt samarbejde med erhvervslivet for at imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft til et globalt orienteret arbejdsmarked.

Det er et omdrejningspunkt for uddannelserne på KEA, at de bygger bro mellem håndværk og viden, og at I som studerende lærer at omsætte ny viden til produkter i bred forstand.

 

På KEA…

gør vi os umage, og vi stiller krav.

Vi er ambitiøse, og vi udfordrer os selv og andre.

Vi bryder gerne med vanetænkningen, og vi er nysgerrige, eksperimenterende  og fokuserede.

Vi er stolte af vores faglighed, pædagogik og didaktik, og vi tager vi fælles ansvar.

Vi har innovationskraft, og vi formår at omsætte nyeste viden til produkter til gavn for danske og udenlandske virksomheder.

Vi værdsætter mangfoldighed og diversitet, og vi har fokus på samarbejde, dialog og handling.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster