Plagiatkontrol og -sanktioner :: kea.dk
KEA life

KEA skærper sanktionerne for plagiat

Alle rapporter der afleveres på KEA i afleveringssystemet Wiseflow tjekkes for plagiat, dvs. brug af andres tekster uden den fornødne kildehenvisning. På baggrund af en svag stigning i antallet af plagiatsager skærper KEA nu sanktionerne for aflevering af rapporter, hvor væsentlige dele af indholdet er plagiat, og dette har haft eller kunne få betydning for bedømmelsen. Derudover sondres der fremadrettet mellem plagiat i forbindelse med eksamener i løbet af uddannelsen og i forbindelse med den afsluttende eksamen.

Sanktionen for aflevering af sådanne plagierede rapporter i løbet af en uddannelse, vil være bortvisning fra prøven, bortvisning fra KEA i én uge samt en advarsel om, at gentagen plagiat vil medføre permanent udskrivning fra KEA.

Sanktionen for aflevering af sådanne rapporter ved en afsluttende opgave eller bacheloropgave vil være bortvisning fra prøven, bortvisning fra KEA for resten af måneden plus 1 måned, bortfald af SU i denne sidste måned grundet manglende studieaktivitet, samt advarsel om, at gentagen plagiat vil medføre permanent udskrivning fra KEA.

Hvis du gerne vil undgå plagiat, så læs mere her: stopplagiat.nu

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster