Praktiske informationer :: kea.dk
KEA life

Praktiske informationer

Der er nogle praktiske ting, du skal sørge for, når du starter:

  • Du skal have et studiekort i administrationen på den uddannelse, du er optaget på. Kortet skal forsynes med et foto. Med dette kort kan du komme og gå som du har brug for, mens du læser på KEA. Der kommer nærmere information herom når du starter. 
    NB: Studiekortet giver studenterrabat til for eksempel bøger, bus og tog.
  • Du får en KEA-mail, der blandt andet skal bruges til at hente den software, du skal bruge på uddannelsen. Din KEA mail er den mailadresse, der vil blive brugt i forbindelse med aflysninger, IT- nedlukninger, eksamen og tilfredshedsundersøgelser. Det vil ikke være muligt at registrere en privat mailadresse i KEAs systemer.
  • Når du starter, får du et unilogin. Unilogin giver dig adgang til de programmer, som KEA har licens til og til bibliotekets online adgang– hvor det giver dig adgang døgnet rundt i hele din studietid.
  • Når du starter, får du adgang til en pensumliste, dvs. en liste over de bøger, du skal anskaffe. Vent med at købe bøger, til underviseren har bekræftet listen.


www.bogpriser.dk kan du se, hvor bøgerne er på lager, og hvor de er billigst.

NB: Nogle boghandlere har specialiseret sig i studiebøger og giver rabat til studerende. Disse boghandlere er blandt andet:

Saxo - studiebøger og Academic Books

Du kan købe bøgerne på nettet. Hvis du i stedet vil i butikken, skal du huske at medbringe din pensumliste og dit studiekort, så du kan få rabat.


Gå ikke glip af information
Følg med i hvad der sker på dit studie. Tjek derfor:

  • Fronter, som er din uddannelses informationsplatform, når du starter. Her finder du oplysninger om undervisningens forløb, herunder aflysninger og ændrede tider, infomøder, afleveringer, eksaminer og gæsteundervisning. Her skal du bruge dit unilogin.
  • Infoskærmene oplyser om lokale aktiviteter og arrangementer på KEA, for eksempel foredrag og temamøder, hvor også virksomheder er inviteret. Skærmene findes ved indgangene på alle campus-adresser.
  • www.kea.dk er hjemmesiden hvor du kan finde nyheder, studieordning og en række andre oplysninger om din uddannelse.
  • De sociale medier, hvor KEA jævnligt oplyser om informationer, aktiviteter, praktikpladser og arrangermenter både på og udenfor KEA.

Som studerende er det muligt at modtage post på KEA – aftal det i studieadministrationen, hvis du har behov for at få din post adresseret til KEA.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster