Praktik :: kea.dk
KEA life

Praktik

I praktik og tæt på praksis
Praktikken er obligatorisk på alle KEAs uddannelser. Den giver dig blandt andet mulighed for at opleve sammenhængen mellem teori og erfaring, mens du studerer. Du kan udveksle viden, afprøve dine færdigheder og værdier i et erhvervsmiljø, der er relevant for din uddannelse. Det er alt sammen med til at gøre dig til en attraktiv medarbejder, den dag du er færdiguddannet - desuden er du blevet en kendt person i praktikvirksomheden.

At komme tæt på praksis spiller en stor rolle på den enkelte uddannelse. Praktikken er normalt ét sammenhængende forløb, men har forskellig varighed:

  • Erhvervsakademiuddannelsernes praktik 10 uger.
  • På top-up-uddannelserne, der som overbygning på en erhvervsakademiuddannelse giver et professionsbachelorniveau, varer praktikken 10 uger.
  • På professionsbacheloruddannelserne varer praktikken 20 uger.

Du er selv med til at finde din praktikplads, og det er vigtig at være ude i god tid, da mange virksomheder allerede tidligt på året budgetterer med årets praktikanter og afsætter tid og ressourcer, så du som praktikant kan få hjælp og vejledning.

Praktikaftale
Praktikken involverer foruden dig selv en virksomhed, praktikkoordinatoren på din uddannelse og dine vejledere. Praktikforløbet aftales med praktikvirksomheden og beskrives i KEA’s standard-praktikkontrakt.

Kontrakten skal beskrive dine arbejdsopgaver under praktikken og læringsmål for praktikken, og det skal være sandsynligt, at du kan indfri læringsmålene og få tilstrækkelig praksiserfaring.

Det er vigtigt, at der beskrives mål for praktikken, som er relevante for det erhvervsområde, din uddannelse fører frem til – også når det gælder behovet for professionelle kompetencer. Praktikken skal med andre ord føre dig tæt på at kunne arbejde selvstændigt.

Der er tale om et give-and-take forhold mellem dig og virksomheden, og derfor er praktikken ulønnet. Dette gælder dog ikke for studerende på PBA i optometri, hvor der er lønnet praktik. Under praktikopholdet skal virksomheden forsikre dig på samme måde som virksomhedens øvrige ansatte.

Efter praktikken vil du blive bedt om at evaluere dit praktikophold, så KEA kan få et indblik i, om det, du lærte i praktikken, passer til de mål, der er for uddannelsen og om vejledningen undervejs har været tilfredsstillende.


Praktikkens Tidslinje
Nedenstående illustration viser de helt overordnede fokuspunkter for praktikken.  


Praktikkoordinatorer
I forbindelse med praktikaftaler og praktikforløb er der tilknyttet en praktikkoordinator på dit studie. De kan på dit studie informere dig om hvem dette er, såfremt du har nogle spørgsmål i forbindelse med praktikophold med mere.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster