SU :: kea.dk
KEA life

FOR NYE STUDERENDE

Efter du har bekræftet dit studie hos os, skal du vente mindst 7 dage, før du ansøger om SU. Det er vigtigt, at du venter, til du kan se på www.minSU.dk, at din nye uddannelse er den første på listen. Hvis du søger for tidligt, risikerer du, at din ansøgning bliver afvist og hele processen forsinket.

Det er dit eget ansvar at søge SU i tide og holde øje med den under hele dit studie.

ER DIN NYE UDDANNELSE EN ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE ELLER EN PROFESSIONSBACHELOR?

  • Du kan søge om SU for september/februar måned tidligst 1 måned før
  • Bemærk, at du ikke er berettiget til SU for august/januar, da uddannelsen starter efter den 20. i måneden

ER DU BLEVET OPTAGET PÅ EN OVERBYGNINGSUDDANNELSE?

  • Vær opmærksom på, at du kan søge om SU fra den måned, du er i. SU kan ikke søges med tilbagevirkende kraft. 
  • Du må IKKE forlænge din ”gamle” uddannelse. Ny uddannelse, Ny ansøgning!
  • Ved sommeroptag: Du kan søge om SU for juli og august, hvis du har afsluttet din erhvervsakademiuddannelse i juni.

FOR ALLE STUDERENDE: FAQ ‐ Her kan du finde svar på nogle af de mest stillede spørgsmål til SU på KEA


Har du spørgsmål, som du ikke kan finde på FAQ’en eller på www.su.dk, så gør følgende:

Er du blevet optaget på en af disse uddannelser: 

Byggekoordinator, Byggetekniker, Kort- og Landmålingstekniker, Bygningskonstruktør eller BA of Architectural Technology and Construction Management (Int.) – skiv til byg@kea.dk 

Er du blevet optaget på en af disse uddannelser:

Designteknolog, Design, Technology & Business (Int.), E-design, PBA i design & business, PBA i smykker, teknologi og business eller BA in Jewellery, Technology and Business (Int.) – skriv til design@kea.dk

Er du blevet optaget på en af disse uddannelser:

Datamatiker, Computer Science (Int.), Multimediedesigner, Multimediadesign and Communication (Int.), PBA i Digital Konceptudvikling, BA in web development (Int.), BA in Software Development (Int.), PBA i IT-sikkerhed, PBA i Økonomi & IT eller BA in Busniess Economics and IT (Int.) – skriv til digital@kea.dk 

Er du blevet optaget på en af disse uddannelser:

Automationsteknolog, Energiteknolog, El-installatør, IT-teknolog, Produktionsteknolog, Production Technology (Int.), VVS-installatør, PBA i produktudvikling og teknisk integration, BA in Product Development and Integrative Technology (Int.) eller PBA i optometri  – skriv til teknik@kea.dk 


FØR STUDIESTART

Du skal selv søge om SU. Du finder al information her: 

http://www.su.dk/su/, kan du læse alt om SU og husk, at det er dit eget ansvar at holde dig informeret. 

Kan jeg få SU til en uddannelse på KEA?

Ja, og du kan tidligst søge 1 måned før studiestart. Dog er det vigtigt, at du forholder dig til informationen i den optagelsesmail du modtager. Kan du ikke finde din NYE uddannelse, kontakt da din SU-vejleder. 

Hvor meget kan jeg få i SU?

www.su.dk/satser/, kan du se de aktuelle satser.

Kan jeg få SU-lån? 

Ja, det kan du i de måneder du også modtager SU. Du søger via MinSU. Husk at godkende din låneplan i MinSU. Du får IKKE udbetalt dit SU-lån før du har godkendt det. Læs mere her:  http://www.su.dk/su-laan/.

Hvor lang tid går der, før jeg får min SU udbetalt?

Fra vi har modtaget din ansøgning, går der ca. 14 dage, og husk, at din SU er forudbetalt.

Kan jeg få handicaptillæg?

SPS (Social Pædagogisk Støtte)

Læs mere her: http://www.spsu.dk/Videregaaende-uddannelser, og kontakt Lea Thorbek - leat@kea.dk, hvis du har flere spørgsmål.

Kan jeg få SVU til en uddannelse på KEA?

Nej, fordi vores uddannelser er ordinære videregående uddannelser og er SU berettigede

Hvor lang tid går der, før jeg får min SU udbetalt?

Fra vi har modtaget din ansøgning, går der ca. 14 dage, og husk, at din SU er forudbetalt.

Er der en række tidsfrister jeg skal være særlig opmærksom på?

Kan jeg få rabat på transport?

Ja det kan du med et ungdomskort, men vent med at søge om denne, til der er gået 2 dage fra du har søgt SU. Læs mere her: http://ungdomskort.dk/.

E-boks:

SU-styrelsen skriver til dig via din E-boks, så vær opmærksom på denne, når du enten får en SMS eller en e-mail fra E-boks. Det er vigtige informationer de sender til dig.

Hvad sker der med min ansøgning, hvis jeg har søgt til et forkert uddannelsessted?

Din ansøgning vil blive afvist, og du vil få besked via din E-boks. Opdager du det selv, så kontakt det uddannelsessted du har søgt til.


SU UNDER STUDIET

Kan jeg selv ringe til SU-styrelsen?

Ja, det kan du godt, på telefonnummer: 7231 7900 – men de vil højst sandsynlig bede dig om at kontakte dit uddannelsessted.

Hvor meget må jeg tjene ved siden af SU?

http://www.su.dk/su/su-betingelser/saa-meget-maa-du-tjene-fribeloeb/fribeloeb/satser-for-fribeloeb/ kan du se, hvor meget du må tjene ved siden af din SU. Her findes der også en regnemaskine, som du kan bruge, når du skal udregne dit fribeløb. Udregning af fribeløbet er på eget ansvar, da vi jo ikke kender din aktuelle indkomst. Husk altid at regne dine feriepenge med i din samlede indtægt. De tæller nemlig med i det år du får dem udbetalt.

Er min indkomst omfattet af reglerne om periodisering?

Det kan vi desværre ikke svare på, da det er SU-Styrelsen, der tager stilling til dette ved årets afslutning.Læs mere her: http://www.su.dk/su/su-betingelser/saa-meget-maa-du-tjene-fribeloeb/periodisering-af-din-indkomst/

Kan jeg få SU under min praktik?

Ja, det kan du med mindre du er i lønnet praktik, som det gælder for enkelte uddannelse på KEA. Er du Optometrist-studerende, skal du kontakte din SU-vejleder.

Kan jeg få mere i SU og SU-lån, hvis jeg bliver forældre under min uddannelse?

Ja. Du søger om dette via MinSU.

Kan jeg få mere i SU og SU-lån, hvis jeg allerede er forældre/forsøger?

Ja. Du søger om dette via MinSU.

Kan jeg få SU, hvis jeg er på orlov?

Nej

Hvad sker der med min SU, hvis jeg i en periode flytter hjem til mine forældre?

Så ændres din SU til hjemmeboende sats. Det sker automatisk efter at du har skiftet adresse på Folkeregistret eller www.borger.dk. Der går ca. 14 dage fra du har meddelt dette, til det slår igennem i SU-systemet. Går der længere tid, skal du kontakte den kommune du er flyttet til. 

Satsen ændres ligeledes, hvis du flytter hjemmefra og du har meldt flytning på Folkeregistret eller www.borger.dk. 

Læs mere her: http://www.su.dk/satser/. 

Kan jeg få slutlån?

Ja, hvis du ikke har flere SU-klip tilbage på din nuværende uddannelse. 

Kan jeg få SU, hvis jeg ikke har gennemført min uddannelse på normeret tid?

Ja. Du skal søge via MinSU under ”Ret din SU” -> ”Forlæng uddannelsen”. 

Det er vigtigt, at du IKKE taster en ny ansøgning – det forsinker hele processen.


SYGDOM OG SU

Kan jeg få SU, hvis jeg bliver sygemeldt?

Ja, og du skal sørge for at skaffe og aflevere kopi af fyldestgørende dokumentation fra læge. Tydelig startdato og foreløbig slutdato SKAL fremgå.


Kan jeg få rabat på transport, når jeg er sygemeldt fra mit studie?

Ja, det kan du.


SU I SOMMERFERIEN

Får jeg SU til min igangværende uddannelse i sommerferien?

Ja, med mindre du har fravalgt din SU.

Kan jeg få SU i juli og august, hvis jeg bliver optaget på min Top-Up-uddannelse?

Ja. Når du i juli får besked om, at du er optaget på din Top-Up-uddannelse, skal du INDEN udgangen af måneden søge om SU, ellers kan du tidligst få SU fra den måned du søger i. 

Det er VIGTIGT, at du IKKE vælger ”Forlæng uddannelsen” og at du forholder dig til informationen i den optagelsesmail du modager. Kan du ikke finde din NYE uddannelse, kontakt da din SU-vejleder. 


ÅRSSKIFTE

Frister for, hvornår jeg senest skal søge om SU og SU-lån:

Sidste frist for at søge SU og SU-lån i et år er den 5. december. Søger du efter den 5. december, kan du tidligst få SU i januar året efter. 

Frist for, hvornår jeg senest kan rette min låneplan:

Sidste frist for at rette i låneplanen er den 15. december.

SU-lån ved årsskiftet:

I slutningen af november sender SU-styrelsen en låneplan, der dækker det nye år. Det er vigtigt, at du husker at godkende denne, for at få udbetalt dit SU-lån planmæssigt.


GENERELT

Hvor langt er min SU-ansøgning?

Kig på MinSU, INDEN du kontakter din SU-vejleder. 

Er der et sted, hvor jeg selv kan finde hjælp til mine spørgsmål?

http://www.su.dk findes der en blok, der hedder ”Hjælp til selvhjælp”. Her kan du bl.a. læse om betingelser og NemID.

Hvorfor betaler jeg så meget i SKAT?

SU-styrelsen trækker automatisk oplysninger fra SKAT, så du skal kontakte SKAT, hvis du synes det ser forkert ud.

Hvad gør jeg, hvis SU-styrelsen har brug for supplerende oplysninger? 

Via borger.dk kan du selv sende disse oplysninger til SU-styrelsen. Her er det vigtigt, at du gør følgende: www.borger.dk -> logger på med din NemID -> Vælg ”Digital post” -> Vælg ”Skriv ny post” -> Vælg ”Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte” -> Vælg ”SU (Statens Uddannelsesstøtte)” og efterfølgende vælger du en af de 4 muligheder.

Tilbagebetaling af for meget udbetalt SU og SU-lån

Kontakt Statens Administration på telefonnummer 3392 9800.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster