Tilbud på KEA :: kea.dk
KEA life

Tilbud på KEA

IVÆRKSÆTTERI PÅ KEA

Det overordnede mål er ikke at lære om iværksætteri, men at gøre iværksætteri. Formålet er derfor, at de studerende får mulighed for hjælp til at omsætte idéer til bæredygtige virksomheder via følgende udbud:

  • Inspirationsarrangementer og workshops - blandt andet baseret på ideation, inspiration og Pretotyping.
  • Accelerator - et intensivt forløb over flere uger med det mål, at de studerende udvikler deres ide til et forretningskoncept.
  • Inkubator - et kontorlignende miljø, hvor de studerende arbejder videre med deres forretningskoncept og realiserer det med hjælp fra de tilknyttede mentorer

GÆSTEFORELÆSNINGER, som er åbne gæsteforelæsninger, hvor der er fri adgang, så længe der er pladser. Gæsteforelæsere kommer både fra erhvervslivet og forskningen og bidrager med nye perspektiver.

Som led i indsatsen for et tværgående studiemiljø arrangeres åbne gæsteforelæsninger, hvor der er fri adgang, så længe der er pladser. Gæsteforelæsere kommer både fra erhvervslivet og forskningen og bidrager med nye perspektiver, blandt andet til de opgaver, som du som studerende skal udarbejde. Der kan i særlige tilfælde være begrænsning. Det vil fremgå af annonceringen.

Repræsentanter fra producerende og udførende erhverv gæsteunderviser også fra tid til anden på de enkelte uddannelser, og på de enkelte hold. Det giver gode muligheder for at få en god diskussion om udviklingen på feltet.


KEA BUSINESS FORUM
samler to gange årligt spændende oplægsholdere til at diskutere et relevant og aktuelt tema, der danner rammen for faglig inspiration og debat på tværs af virksomheder og studerende. Resiliens, Deleøkonomi, Innovation, Branding, Bæredygtighed og Ledelse er blandt de tidligere emner, der har været sat fokus på.

Det er KEAs fokusområde at fortolke og formidle trends til gavn for erhvervslivet, og på denne måde kan der skabes relationer og netværk, som kan føre til praktikpladser og erhvervskontakter,  hvilket giver unikke muligheder for alle parter.

Se mere her - http://www.kea.dk/da/for-virksomheder/kea-business-forum-netvaerksarrangementer/


KEA KOMPETENCE
er din mulighed for at videreuddanne dig, når du har oparbejdet mindst to års relevant erhvervserfaring. KEA Kompetence tilbyder akademi- og diplomuddannelser og enkelte moduler, som tilrettelægges som deltidsuddannelser med undervisning om dagen eller om aftenen, så det er muligt at passe sit arbejde sideløbende med, at man uddanner sig.

Uddannelserne dækker 4 fagområder – ledelse, det merkantile område (kommunikation, salg, marketing, økonomi), sundhed samt området for service, produktion, it, teknik, byggeri og anlæg.

Er du f.eks. uddannet bygningskonstruktør, og er du efter to års arbejde begyndt at få ledelsesansvar, kan du med fordel vælge at tage moduler i ledelse hos KEA Kompetence. Læs mere på www.kea.dk/kompetence

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster