Læsegrupper & læseteknikker :: kea.dk
KEA life

Læsegrupper & læseteknikker

 
Læsegrupper

En læsegruppe indebærer at du mødes med nogle af dine medstuderende udenfor undervisningen. Her kan I fx hjælpe hinanden i hverdagen med at forstå fagets litteratur, diskutere faglige problemstillinger eller støtte hinanden i eksamensforberedelserne.

I en læsegruppe er det muligt at bringe gode huske- og lærestrategier i anvendelse, fx ved at formidle til de øvrige i gruppen i form af oplæg. Ydermere kan en læsegruppe hjælpe dig med at bevare motivationen. Interne aftaler i gruppen kan hjælpe dig med ikke at komme bagud.

For at en læsegruppe skal fungere kan det være godt at lave forudgående aftaler.

 • Hvor tit I skal mødes?
 • Hvor skal I mødes – på KEA, privat, online eller over telefonen?
 • Hvordan håndterer I sygdom og aflysninger?

Projektarbejde
På KEA kommer du til at arbejde i projektgrupper med typisk tre til fem medstuderende om de opgaver der bliver stillet i undervisningen.  Projektarbejdet giver plads til, at I selv arbejder med forskellige problemstillinger og løses ofte i samarbejde med en virksomhed.

Når opgaven er problembaseret, kan I bringe jeres undren og nysgerrighed i spil i gruppen. Gruppearbejde kan give nogle gode og lærerige diskussioner undervejs mod den eller de løsninger i vælger. Derudover er det en god øvelse selv at organisere og planlægge arbejdet så de aftalte tidsfrister overholdes.

Gruppearbejde kan også være en øvelse i at samarbejde, og dette vil af og til opleves som en udfordring. Måske oplever du, at de andre er for ustruktureret. De synes måske til gengæld, at du kører dit eget løb. Det kan være et udtrykt for, at jeres foretrukne læringsstile er forskellige. Nogle har et stort behov for at kunne fordybe sig i rolige omgivelser, mens den der taler meget, er i gang med en af sine mest effektive husketeknikker. Lad ikke dette ødelægge en god gruppe, men brug i stedet hinandens læringsstile og forskellighed på en konstruktiv måde, som man også gør på en arbejdsplads.

Udgangspunktet for et godt gruppearbejde er at lave en form for samarbejdsaftale. Den behøves ikke at være skriftlig, men det er vigtigt at få snakket om:

-Hvordan gruppen skal arbejde – laver I fælles formuleringer fra starten eller fordeler I opgaver og sammenskriver jeres individuelle bidrag til slut?
-Hvad er jeres forventninger til hinanden og til det færdige resultat?
-Skal I have en plan og en målsætning for jeres møder?
-Hvad gør I ved sygdom og ved manglende overholdelse af aftaler?


Læseteknikker
Med en god læseteknik kan du gøre det nemmere for dig selv at komme i gennem studiet.

En god læseteknik handler ikke kun om at læse hurtigt, men også om hvorvidt du har forstået samt kan huske det du læser. Formålet med det du læser, skal hænge sammen med måden du læser på:

 • Overblikket – du ser på titel, kapitler og overskrifter, forord, modeller og konklusioner. Denne metode bruges for at finde ud af, hvad teksten handler om, hvor let eller svær teksten er, eller med fokus på en bestemt problemstilling.
 • Skimming – dit blik løber hurtigt ned over siderne, og du bemærker nøgleord og vigtige passager.
  Denne metode bruges for at finde steder i teksten, du vil læse grundigere, eller hvis du skal finde bestemte oplysninger.
 • Normal læsning – du læser det hele for at få fat i problemstillingen, helheden, tankegangen, argumentationen og resultaterne. Det kan for eksempel være en af dine grundbøger på studiet.
 • Intensiv læsning – du læser ord for ord, får alle detaljer med og gentager måske læsningen senere for at kunne genkalde indholdet og hente præcise informationer.
  Denne metode anvendes
  fx ved centrale teorier til din opgave.

Du får ofte mere ud af din læsning, hvis du læser i etaper og holder 10 minutters pause hver time og opdeler læsningen i tre faser:


ORIENTERING LÆSNING BEARBEJDELSE
Brug 5-15 minutter på
at danne dig et hurtigt
overblik over hvad det
er for en tekst og
hvad du skal have
ud af den.


Vælg den læsemåde,
der giver bedst mening i
forhold til dit
formål med teksten:
 • Overblikker
 • Skimming
 • Normal læsning
 • Intensiv læsning


Bearbejd det du
har læst på en måde
der passer dig, f.eks.
 • Skriv noter undervejs
 • Tegn modeller
 • Lav mindmaps
 • Gentag for dig selv
 • Diskutér med din læsegruppe

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster