Skriftlige opgaver :: kea.dk
KEA life

Skriftlige opgaver

På KEA vil du komme til at skrive en del opgaver. En opgave sammensættes af forskellige elementer, der udgør den overordnede disposition. Disse elementer afhænger ofte af den enkelte opgave, faget og de krav der er stillet hertil. Oftest indgår følgende elementer i en opgave:

·         TITEL der er kort og dækkende for emnet.

·         RESUMÉ på en halv side om formål, metoder, de vigtigste resultater og konklusioner.

·         INDHOLDSFORTEGNELSE der giver overblik over opgavens afsnit.

·         INDLEDNING præsenterer opgavens kontekst og problemfelt.

·         PROBLEMFORMULERING er det eller de spørgsmål opgaven besvarer.

·         TEORI OG METODE omfatter en gennemgang af værktøjer og litteratur, der skal hjælpe med at løse problemformuleringen.

·         ANALYSE/DISKUSSION holder din teori op imod de data du har udtrukket.

·         KONKLUSION giver din endelige konstatering, som er følger af din teori-fortolkning samt din analyse og diskussion. Præsentér aldrig nyt stof i konklusionen

·         LITTERATURLISTE der oplister den litteratur du har anvendt for at løse opgaven, inklusive figurer og billeder.

·         BILAG – her kan du placere rådata, modeller, tabeller m.m. der understøtter teori og tekst.


En god tilgang til opgaveskrivning er at starte med at skrive løs. På den måde starter du ikke med at censurere dig selv og du får alle dine tanker omkring emnet ned på papir. Du skal med andre ord ikke have alt på plads og have det forkromede overblik, inden du begynder at skrive.

Fremgangsmåden er følgende:

1. Spørg dig selv

Hvad skriver du om? Hvem skriver du til? Hvorfor skriver du om dette emne? - Og skriv netop dette ind i din opgave, så er du allerede godt i gang!

 

2. Skriv løs

Brug dine data, citater, noter, kilder m.m.

 

3. Rediger

Strukturér din tekst, således de forskellige afsnit kommer i forlængelse af hinanden på en meningsgivende måde.

 

4. Gennemskrivning

Anvend egne formuleringer når du benytter teori, men husk at benytte fagfeltets udtryk og terminologi. Slet de sætninger, punkter, til tider afsnit, der ikke længere er relevante for opgaven.

 

5. Læs korrektur

Kontroller grammatikken. Få gerne en anden til at læse teksten igennem, ofte bliver man blind for egne fejl undervejs.  Et værktøj der kan hjælpe dig med at komme i gang med opgaveskrivningen er
Scribo. Det stiller en masse relevante spørgsmål til din opgave og får dig til at gøre dig nogle overvejelser omkring din opgave og din proces.

 

Kildekritik og kildehenvisninger
De kilder/litteratur du benytter i dine opgaver er din rygdækning. Tjek derfor altid dine kilder for at være sikker på, at de er troværdige og gode nok til at bære din opgave. Hvis kilden er usikker bør du kun bruge den, hvis du skriver om problemet med kilden og forholder dig kildekritisk til den. Kritiske spørgsmål du kan stille i forbindelse med en kilde kan f.eks. være:

  • Hvem er afsender (professionel baggrund, interesse organisation, forening, virksomhed)?
  • Hvor gammel er kilden/hvornår er teksten skrevet?
  • Bakkes kildens påstande op af gode henvisninger/hvilke "skuldre" står kilden selv på?

Du skal henvise til alle anvendte kilder – både i litteraturlisten og løbende gennem din opgave. Der findes bestemte formalier og retningslinjer for brug af kilder og litteratur i opgaver. Det er vigtigt du følger dem, da forkert brug i yderste konsekvens kan regnes for plagiat. Husk derfor altid at angive kilden, hvis du citerer eller gengiver andre.

·         Bruger du en andens tekst som citat, skal teksten markeres med ”gåseøjne”, så det tydeligt fremgår, hvad der er citeret. Kilden til citatet oplyses med navn, års- og sidetal, enten i en parentes efter selve citatet eller i en fodnote nederst på siden. Eks.: don't cry because it's over, smile because it happened (Seuss, 1963, side 14).

Alle kilder oplistes i en litteraturliste sidst i rapporten. Litteraturlisten skal indeholde henvisninger til alle de kilder du bruger i din opgave, for eksempel bøger, artikler, hjemmesider, lovstof, fodnoter mv. Listen opstilles alfabetisk efter forfatter og opdeles gerne kilderne efter type, for eksempel hjemmesiderne for sig.

·         Hver henvisning skal som minimum indeholde følgende: Forfatter(e) (efternavn, fornavn), titel, forlag, udgivelsesår. Eks:

Niemi, Mikael: Populærmusik fra Vittula, på dansk ved Lise Skafte Jensen. 1. udgave. Lindhardt og Ringhof, 2002.

  • Henviser du til en artikel skal du desuden angive, i hvilket tidsskrift eller avis artiklen er bragt, samt hvilke sider artiklen fremkommer på. Eks:

Christensen, Jens: Internettets historie. I: MedieKultur, 2013, nr. 27,  s. 6-17.

·         Henvisninger til digitale kilder skrives på samme måde som trykte kilder med tilføjelse af et link til internetadressen og en dato, der oplyser hvornår du brugte denne kilde. Eks:

Ernest Hemingway Biography>Childhood: The Hemingway Resource Center. Adresse: www.lostgeneration.com. (Besøgt d. 20.01.2011)

Dette arbejde er en obligatorisk del af en opgave. Citater uden kildehenvisning regnes som plagiat, der udløser sanktioner, for eksempel bortvisning fra eksamen.

Der findes en lang række gratis online værktøjer til at hjælpe dig med at holde styr på dine henvisninger. Bl.a. kan nævnes Zotero, som kan hjælper dig med at holde styr på de bøger, artikler, PDFer, hjemmesider og andre kilder du bruger i din opgave.

KEA Bibliotek har udvalgt en række relevante værktøjer til opgaveskrivning.

Digital aflevering af opgaver og projekter Opgaver afleveres digitalt, print og kopi skal ske i begrænset omfang. På KEA findes der en betalingsordning for print og kopiering.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster