KLR-tilmelding :: kea.dk
KEA life

KLR

KLR-Tilmelding

Tilmelding / Sign up
Lokation / Location*

Find English version below

Hvad vil det sige at være en klasserepræsentant (KLR)?

Som KLR er du din klasses ansigt udadtil og har ansvaret for kommunikationen mellem De Studerendes Råd (DSR), KEA Studieliv og din klasse. I skal internt i klassen vælge en KLR, men er der mere end 40 personer i klassen, kan I overveje at vælge 2-3 personer og danne et KLR-råd.

Du lærer at forstå KEA som helhed og bliver kontaktpersonen, der bringer ønsker, spørgsmål og svar videre. På denne måde får du indflydelse og et netværk ikke kun på dit programområde, men også på tværs af KEA. På KLR-introdag får du mere information om, hvad det indebærer at være KLR for lige netop din klasse. Desuden vil De Studerendes Råd (DSR) præsentere sig og fortælle om, hvordan det er muligt at kontakte dem, samt hvilke opgaver der arbejdes med.

Det er meget forskelligt, hvor meget tid du skal bruge som KLR. Du vælger selv, hvor meget du vil lægge i de forskellige opgaver. For nogen er det helt fint kun at være med det væsentligste, mens du måske bliver mere engagerede og selv finder nye opgaver. 

Som KLR bliver du talerøret for din klasse og du holder klassen opdateret med sociale arrangementer, som Studieliv sender hver måned. KLR videreformidler også ønsker og udfordringer tilbage til Studieliv om alt fra belysning, udvidet åbningstider, fester mm. Du deltager også på møder med andre KLR fra din uddannelse bl.a. møder, der afholdes af uddannelseschefen.

Kort sagt, hvis du gerne vil have mere indflydelse på dit studieliv - og have optimal adgang til information og aktiviteter  til dig og klassen - er det en rigtig god idé at blive klasserepræsentant.

Vi glæder os til et godt samarbejde

Mange hilsner

DSR og Studieliv 


What does it mean to be a class representative (KLR)?

As KLR you are the face of your class and is responsible for the communication between DSR, KEA Studieliv and your class. The class nominate one KLR, you can however consider choosing 2-3 KLR representatives, should there be more than 40 students in your class.

As KLR you start to see KEA as an entity and become the spokesperson, who brings questions, wishes and answers forward. Not only do you get influence, you also get a network in your program as well as across KEA. At the KLR-intro you’ll get more information about what it takes to be KLR for your specific class. DSR will also give a presentation and talk about their primary tasks as well as giving their contact information.

You choose how much time and effort you put in the different tasks as KLR. Some only take part in the essentials - others are more active and take up new assignments.

As KLR you are your class’ spokesperson and you keep your class updated on social gatherings. KLR distributes the class’ wishes and challenges to Studieliv. This can contain everything from lighting to opening hours, parties etc. You also participate in meetings with i.e the head of education alongside other KLR’s from your program.

In short, being af class representative gives you  more influence on your student life and and ideal access to information and activities for you and your class. We hope to motivate all students to choose a class representative.

We look forward to working with you.

Best regards

DSR og Studieliv 

studieliv@kea.dk

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster