Merit :: kea.dk
Studie- og Karrierevejledning

Ansøg om merit

Merit

Hvad er merit?

Merit er fritagelse for eksaminer/uddannelsesdele. Merit kan være relevant for dig, der allerede har bestået dele af eller en hel dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Du kan muligvis forkorte den reelle studietid for en given uddannelse på KEA, hvis du opnår merit. En meritansøgning er ikke en ansøgning om en studieplads eller en tildeling til en studieplads.

Hvad kan du få merit for?

Som udgangspunkt kan du få merit for et fag eller en eksamen du har taget ved samme uddannelse på et andet uddannelsessted.

I nogle tilfælde kan du få merit for fag eller eksaminer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse. I alle tilfælde skal du kunne dokumentere, at du har opnået de kvalifikationer og kompetencer, som læringsmålene for det enkelte fag fastsætter. Læringsmålene fremgår af uddannelsens studieordning og studievejlederen på uddannelsen, kan vejlede dig nærmere om dine muligheder for merit.

Hvordan tildeles merit?

Merit tildeles på baggrund af en konkret vurdering af din ansøgning og dokumentation. Når du søger om optagelse, har du pligt til oplyse, de videregående uddannelser eller dele af videregående uddannelser, du har bestået. KEA har pligt til at vurdere, om du kan få merit.

Du kan finde ansøgningsblanketten her

Du skal huske at vedlægge relevant dokumentation. Dokumentationen skal bestå af en detaljeret beskrivelse af uddannelsen, eksempelvis i form af studieordning, kursusplaner m.m. Ansøger du om merit på baggrund af beskæftigelse skal du dokumentere dine kvalifikationer og kompetencer gennem referencer og lønsedler. Er du i tvivl om, hvordan du ansøger, kan du henvende dig til studievejledningen.

Forhåndsmerit

Ønsker du at vide, om du kan opnå merit, inden du søger om optagelse på den ønskede uddannelse, har du mulighed for at få foretaget en forhåndsmeritvurdering. Du kan tage kontakt til studievejlederen på den pågældende uddannelse for at få en fornemmelse af, om der er mulighed for at opnå merit. Dette er vigtig at understrege, at den egentlige meritvurdering først sker, når du er optaget på en uddannelse på KEA.

 

 

 

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster