SPS :: kea.dk
Studie- og Karrierevejledning

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

SPS er en støtteordning, der skal sikre, at studerende med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse kan uddanne sig på lige fod med andre.

Hjælpen afhænger af funktionsnedsættelse, om den studerende fx er ordblind, døv eller hørehæmmet, blind eller svagtsynet, bevægelseshæmmet eller har psykiske vanskeligheder.

Første gang den studerende søger om støtte, skal man forvente, at der går nogen tid, før støtten iværksættes, fordi mange instanser skal involveres. Især ved semesterstart kan der være øget ekspeditionstid. Derfor er det vigtigt at søge hurtigst muligt.

Læs om støtteformer og muligheder for at få SPS på din uddannelse: http://www.spsu.dk/Videregaaende-uddannelser/Stoetteformer 

Hent ansøgningsskema og bemyndigelseserklæring her : http://www.spsu.dk/Videregaaende-uddannelser/Saadan-soeger-du 

Send ansøgning, bemyndigelseserklæring og lægelig dokumentation for funktionsnedsættelse til sps@kea.dk 

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster