Retningslinjer for hjemlån og erstatninger :: kea.dk
Bibliotek

Retningslinjer for hjemlån og erstatninger hos KEA biblioteket

 

LÅNERKORT OG HJEMLÅN

Det er kun studerende og personale på kea, der må låne bibliotekets materialer.

Låners sygesikringskort fungerer som lånerkort. Kortet er personligt, og må ikke lånes til andre.

Man hæfter for alt hjemlånt materiale.

Lånetiden er normalt 1 måned. Bemærk dog at der for pensumbøger, nye magasiner og studenteropgaver gælder andre låneregler.

Såfremt materialet ikke er reserveret, er det muligt at forny hjemlån via kea biblioteks hjemmeside: https://primo.kb.dk/primo-explore/search?sortby=rank&vid=kea&lang=da_dk

 

KOMMUNIKATION OG HJEMKALDELSER

Generel information, reservationsmeddelelser og hjemkaldelser bliver sendt til låners kea mail.

Det er til enhver tid låners ansvar at tjekke sin kea mail og at sørge for, at de opgivne informationer til skolen (navn, cpr-nummer mail-adresse og hjemadresse) er korrekte.

Låner hæfter for hjemlån, som forgæves er hjemkaldt på grund af fejlagtige kontaktoplysninger.

 

AFLEVERING OG ERSTATNINGER

Ved aflevering af hjemlånt materiale er det muligt at få en kvittering. Denne kvittering er låners garanti for, at materialet er afleveret korrekt.

Afleveres hjemlånt materiale ikke til tiden, vil låner modtage 3 hjemkaldelsesmails fra biblioteket.

Er hjemkaldt materiale ikke biblioteket i hænde senest 7 dage efter 3. Hjemkaldelses mail er udsendt, vil sagen overgå til keas økonomiafdeling, som vil udsende en faktura på det skyldige beløb.

En faktura dækker over en fast enhedspris pr. Bog på kr. 300,- samt pr. 1 august 2016 et fast administrationsgebyr pr. Erstatningssag (ikke pr. Bog) på kr. 150,- til dækning af arbejdsomkostninger.

Kompendier samt magasiner har et fast erstatningsbeløb på kr. 150.-

Betales skyldigt beløb ikke rettidigt, overdrages sagen til inddrivelse via skat.

Låners ret til hjemlån suspenderes, indtil skyldigt beløb er betalt, og biblioteket har fået besked om indbetaling fra økonomiafdelingen.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster