For ansatte :: kea.dk
For ansatte

Dokumentation af relationer til erhvervslivet

Eksterne relationer er en central del af KEAs udviklingskontrakt med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Der er opsat mål for både arbejdet med og dokumentationen af erhvervsrelationer.

Derfor er der udviklet et webbaseret dokumentationsværktøj, som du som ansat skal benytte, når du har deltaget i de eksterne aktiviteter, der er beskrevet nedenfor.

Hvis der deltager andre kolleger fra din uddannelse i aktiviteten, kan I aftale, at én person udfylder på vegne af alle. Udfyld kun på vegne af andre, når dette på forhånd er aftalt, så der ikke oprettes dubletter.

Når du udfylder webformularerne, bidrager du samtidig til at skabe et overblik over de samlede relationer, så vi fremover kan arbejde mere systematisk med området.

Kontakt Asger Halberg Hansen på ahh@kea.dk eller 2498 3688, hvis du oplever problemer med webformularerne eller har spørgsmål til dem.

Du får automatisk tilsendt en kvittering per e-mail, efter du har udfyldt et skema. Derudover har du mulighed for at få tilsendt en samlet oversigt over dine registreringer ved at kontakte Jette Christoffersen på jech@kea.dk


Praktikbesøg i virksomheder

Andre virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger og projekter med ekstern partner

 • Virksomhedsbesøg med studerende 
 • Virksomhedsbesøg med studerende på studietur 
 • Møde med samarbejdsvirksomhed 
 • Møde med potentiel samarbejdspartner
 • Gæsteforelæsning med ekstern kontaktperson
 • Samarbejde om projektforløb 
 • Samarbejde om vurdering af studenterprodukter 
 • Samarbejde om projektforløb og vurdering 

Deltagelse i faglige netværk

 • Faglige netværk
 • Ekstern konference
 • Eksternt kursus
 • Eksternt seminar

 

 

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster