Forskning :: kea.dk
Forskning & Innovation

F&ICK arbejder dagligt med at tænke i og igangsætte forsknings- og udviklingsprojekter inden for dets fire indsatsområder. Gennem projekterne søger F&ICK at studere, dokumentere og udvikle viden indenfor områderne og udøve kvalificeret og praksisrettet forskning  i samspil med de enkelte uddannelser på KEA. Således ønsker F&ICK at bidrage til løsningen af de samfundsmæssige udfordringer, hvor KEA’s uddannelser kan spille en rolle.

Forsknings- og udviklingsprojekterne sker i tæt samarbejde mellem forskere og praktikere, både nationalt og internationalt og med KEA´s egne undervisere.

F&ICK sigter efter at inddrage et stadigt større antal af KEA's undervisere i projekterne for at sikre en stadigt stærkere videnbase i uddannelserne på KEA og for at styrke vidensflowet mellem forskning, uddannelse og erhvervslivet. 

F&ICK tager afsæt i OECD’s forskningsbegreb Frascati Manualens definitioner af anvendt forskning og udviklingsarbejde.

Læs mere på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster