Partnerskaber & samarbejde :: kea.dk
Forskning & Innovation

Forskning & Innovations daglige arbejde foregår i et tæt samspil med kommuner, regioner, virksomheder, offentlige og faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. 

Der lægges  vægt på, at alle Forskning & Innovations partnerskaber bygger på gennemsigtighed, gensidighed og fællesskab, hvor samtlige partere indgår som aktive medskabere.


 
 
 

KEAweek //

 

Youth Fashion Summit //

 
 
 

Innovationsnetværk //


innovationskonsortier //

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster