Afsluttede projekter :: kea.dk
Forskning & Innovation

Det Erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Anne Marie Mathiasen
E: anmm@kea.dk

Efter en projektperiode på tre år afsluttedes det ambitiøse projekt Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Med et samlet budget på 50 mio. kr. skulle projektet sikre, at erhvervsrettede uddannelser i Danmark, fra EUD til Ph.d., udfordrer den eksisterende uddannelsestænkning. Målet var således at kabe større sammenhæng mellem uddannelserne og, at flere unge gennemfører bedre og længere uddannelser – herunder på KEA.

DOWNLOAD PUBLIKATIONEN SOM PDF HER


Karrierefokus

Karrierefokus i og efter gymnasiet = flere KEA Studerende.

I samarbejde med en række af Regionens Gymnasier har TEKNIK og F&ICK i løbet af efteråret afprøvet forskellige former for meningsfuld brobygning, hvor KEAs undervisere og studerende tager direkte del i Gymnasieskolernes undervisning.


Akademi - Intraprenørskab gennem kunstnerisk og teknologisk prototyping

Akademi er et curriculært tværfagligt kursus hvor forskellige virksomheder opgaver til en tværfaglig gruppe af studerende fra DTU/ Institut for Mekanisk Teknologi, KEA Københavns Erhvervsakademi/PBA Design & Business og Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering/Designskolen/Co-design Klyngen. Sammen skal de studerende udvikle prototyper som løsningsforslag til virksomheders aktuelle problemstillinger.

Projektet er udviklet men ikke udbudt.


YOUTH FASHION SUMMIT 2014

- En del af Copenhagen Fashion Summit

Youth Fashion Summit er en del af 2014 Copenhagen Fashion Summit - stedet hvor førende stemmer fra modeindustrien  og erhvervslivet mødes for at drøfte modeindustriens sociale og miljømæssige ansvar og løsninger.

Målet med Youth Fashion Summit var at udvikle en ny vision for modeindustrien som fokuserer på bæredygtighed. Små 100 unge design- og business studerende deltog i workshoppen, hvis resultater blev præsenteret ved Copenhagen Fashion Summit.


KEA meets NIKE

Inden for en kort tidsramme skulle studerende fra Design udvikle innovative, bæredygtige produkter, enten i form af tøj eller accessoires, baseret på NIKE som case og NIKEs kerne begreb ’Performance'.

DOWNLOAD PUBLIKATIONEN SOM PDF HER


Entrepreneurship in Action

Entrepreneurship in Action henvender sig til studerende på KEA, der gerne vil have sparring til at komme videre med deres forretningsidé. Projektet har fokus på entreprenørksab og har som formål at gøre den studerende i stand til at træffe de væsentlige og nødvendige beslutninger, der skal til, for at skabe en bæredygtig forretning.

Læs mere her


Projekt Service & Samarbejde

Camilla Wittenkamp
E: cawi@kea.dk

I august 2013 flytter en stor del af KEAs uddannelser ind i helt nye bygninger til Campus, som ligger i hjertet af Nørrebro. Samtidig samles en stor del af KEAs servicefunktioner ét sted - i et Service Center, hvor flere faggrupper skal samarbejde på tværs. Etableringen af det ny campus og samlingen af en række centrale funktioner er en enestående anledning til at få skabt en fælles forståelse af servicebegrebet og skabe fundamentet for et stærkt tværfagligt samarbejde.

Læs mere her


Guidelines II

Tina Hjort
E: th@kea.dk

Forfatterne bag GUIDELINES I, Helle Krüger, Eva Dahl, Drude-Katrine Plannthin og Tina Hjort har netop udgivet en opdateret og udvidet udgave af GUIDELINES. 
Den nye udgave tager igen udgangspunkt i de udfordringer virksomhederne står over for, når de ønsker at integrere miljømæssig og social ansvarlighed i deres virksomhed.

GUIDELINES II bygger på den forskning og de erfaringer, der er gjort siden den første udgave udkom i 2001.

Læs mere her


KEA i KEA - KNOWLEDGE, ENTREPRENEURSHIP AND ACTION

Anne Marie Mathiasen
E: anmm@kea.dk

KEA ønsker at skabe en entreprenant kultur blandt medarbejderne, hvorfor Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise har bevilliget støtte til efteruddannelse af undervisere under den samlede betegnelse Knowledge, Entrepreneurship and Action.

Læs mere her


Entreprenørskab på galleriet

Institut for Ædelmetal har, i samarbejde med Fonden for Entrepreneurship, udviklet et undervisningsforløb, der sætter fokus på, hvordan man som smykkekunstner, kan opstarte og drive egen kunstnerisk virksomhed.

Læs mere her


ECOWEEK - NEW NORDIC LIVING (kopi 1)

KEA afholdte i maj 2013 ECOWEEK - New Nordic Living. ECOWEEK var første forsøg på at holde en kollaborativ konference, hvor såvel internationale som nationale partnere, forskere, undervisere og studerende sammen kunne adressere og arbejde med relevante samfundsudfordringer. ECOWEEK var en stor succes og derfor ønsker KEA at afholde en årlig begivenhed kaldet KEAweek. Målet med KEA Week er at skabe en unik konference, hvor ny viden skabes og studerende, der deltager aktivt eksponeres for et stimulerende kollaborativt og internationalt vidensmiljø. Temaet for KEAweek 2014 fokuserer på innovation og den metodik, der karakteriserer KEA: den praksisnære tilgang, hvor studerende gennem udfordrende projekter løser konkrete problemer for virksomheder.  KEAweek 2014 afholdes i uge 19 - mandag den 5. maj til fredag den 9. maj.


MATERIALETEKNOLOGIENS VIDUNDERLIGE UNIVERS – FRA IDÉ TIL PRODUKT

I forbindelse med Forskningens Døgn den 2. maj 2013 afholdte Vindencenter 3.0 i samarbejde med DI, LO, TEC og CPH WEST et arrangement med fokus på materialeteknologi og produktudvikling.

Læs mere her


Den Entreprenante Bygningskonstruktør

Med projektet Den entreprenante bygningskonstruktør ønsker KEA v/ Videncenter 3.0 at udvikle en ny professionsretning for bygningskonstruktør studerende.

Denne professionsretning fokuserer på at skabe et fagligt læringsmiljø, der understøtter en innovativ og entreprenant tilgang til de fagligheder, der indgår i uddannelsen.

Læs mere her


ERHVERVSTURISME OG EVENTTURISME – INNOVATION, TREND, ØKONOMI OG DESIGN

Studerende på E-design får nu mulighed for at tilegne sig et dybere kendskab til turisme inden for erhvervslivet. KEA har nemlig fået midler af Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise, til at udvikle og udbyde et uddannelsesmodul med fokus på erhvervstursime og mødeindustri.

Læs mere her


4 Hvide T-Shirts

I foråret 2012 deltog en række af KEAs studerende i pilotprojektet 4 hvide t-shirt – praksisbaseret innovation.

De skulle dyste om, hvem der havde den bedste salgside´ - i praksis. Ved projektets start fik hver studerende udleveret 4 hvide t-shirt samt beskeden om, at projektet først er afsluttet når alle 4 er solgt.

Læs mere her


Design, bæredygtighed og affaldsforebyggelse

Videncenter 3.0 er gået sammen med Vestforbrænding omkring udviklingen af et undervisningsforløb for korte og mellemlange videregående uddannelser i et praktisk samarbejde mellem uddannelsesinstitution og virksomhed.

Det overordnede mål med samarbejdet er at udvikle og afprøve undervisningsforløb til KEAs uddannelser med fokus på "Design, bæredygtighed og affaldsforebyggelse" og afviklet i WasteLab på Vestforbrænding i Glostrup

Læs mere her


Læring med Stil

Læring med stil er et kompetenceudviklingsforløb for KEAs medarbejderstab, der sætter skærpet fokus på undervisernes kompetencer, på udviklings- og dialogbaseret undervisning og på den enkelte studerendes behov med henblik på at fastholde studerende i uddannelse og dermed mindske frafaldet.

Læs mere her


Innovating Sustainable Fashion - Summer School 2012

Fra 2010-2012 har KEA afholdt sommerskole med fokus på bæredygtigt design i mode- og tekstilbranchen. Studerende og undervisere fra ti europæiske designskoler samt eksterne samarbejdspartnere med ekspertise inden for CSR og bæredygtighed har haft til opgave at studere, diskutere og arbejde konkret med udviklingen af alle facetter af bæredygtigt design.

Læs mere her


Youth Fashion Summit

Den 2. maj 2012 afholdte KEA i samarbejde med Nordic Fashion Association / NICE Youth Fashion Summit, en heldagsworkshop, der samlede 85 af de mest talentfulde design- og handelsskole studerende fra hele Europa.

Læs mere her


Innovating Sustainable Fashion - Designkonkurrence

CRD / Center for Responsible Design afoldte i samarbejde med CPHVision og Designers Nest en designkonkurrence med fokus på bæredygtighed. Designkonkurrencen var for designstuderende inden for beklædningsdesign. Konkurrencens kendetegn og særlige præg var det bæredygtige aspekt - et andet ligeså vigtigt element for konkurrencen var dog de designmæssige udfordringer.

Designkonkurrencen mundede ud i modeshowet Innovating Sustainable Fashion.

Læs mere her


The Sustainable Value Chain

Et LAB på KEA faciliteret af CRD / Center for Responsible Design.

Et LAB er et rum, hvor studerende kan møde hinanden på tværs af uddannelsesretninger, samarbejde med erhvervslivet, arbejde projektorienteret og få afprøvet teori af i praksis. The Sustainable Value Chain er skabt i samarbejde med et brasiliansk cooperativ, der producerer økologiske bomuldstekstiler, primært i bomuldens naturlige farver.

Læs mere her

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster