Den entreprenante bygningskonstruktør :: kea.dk
Forskning & Innovation

Den entreprenante bygningskonstruktør

På globalt plan er der en stigende efterspørgsel på byggebranchen. Ligeledes er der en stigende efterspørgsel i viden om grønt byggeri og hvorledes man sikrer eksisterende bygninger en grøn karakter. Denne efterspørgsel skaber behov for en ny professionsretning.

Den entreprenante bygningskonstruktør skal kunne agere i denne evigt foranderlige verden.

Uddannelsen, den danske såvel som internationale, skal sikre de studerende indsigt, viden og erfaring med tilværelsen sen som iværksætter.

Fordi byggebranchen står overfor nye udfordringer, vil der være rum for de studerende til at udvikle nye forretningsideer – og muligheder.

Projektet har til formål at sikre de studerende en entreprenant faglighed samt fokus på de muligheder, der er for en bygningskonstruktør nationalt såvel som internationalt.

Retningen vil indeholde fag så som:

  • innovativ metode
  • designprocesser
  • trendspotting
  • entreprenørskab

Retningen vil ligeledes indeholde projekter der:

  • Sikrer at de studerende erhverver sig forståelse for den iterative proces, der ligger i fagdisciplinen entreprenørskab.
  • en metodisk erhvervelse ift. kommunikation, præsentation af sine forretningsideer.
  • en kommerciel forståelse som sikrer de studerende forståelse for salg, kunder og identificering af behov.
  • en økonomisk indsigt, der udover projektering også indeholder forståelse, viden og kunnen vedr. budgetestimering.

Professionsretningen vil være forankret i et praksisfelt bestående af eksperter, rollemodeller og rådgivere.

Den nye professionsretning forventes implementeret og forankret per januar 2013.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster