Læring med stil :: kea.dk
Forskning & Innovation

Læring med stil

Uddannelsesinstitutionerne står som resten af den offentlige sektor over for en stor udfordring i forhold til at rekruttere og fastholde medarbejdere og ledere på akademisk niveau. Det kræver fokus på institutionerne som attraktive arbejdspladser og på indsatsen for at skabe et godt match mellem arbejdspladserne og ikke blot den enkeltes kompetencer, men også deres forventninger til faglighed, arbejdsmiljø og organisationskultur.

Der er behov for at understøtte kompetenceudvikling i forbindelse med organisationsudvikling, omstillingsprocesser og fusioner, så medarbejderne kan styrke deres evner til at styre og implementere sådanne processer. Det gælder også i arbejdet med at etablere administrative fællesskaber, skabe kvalitetsudvikling og sikre effektiv administration samt øge medarbejdermotivation fx i sammenhæng med fusioner mv.

Formålet med projektet Læring med Stil er at give KEA (Københavns Erhvervsakademi) en tydelig pædagogisk profil ved at:

  • give underviserne indsigt i og redskaber til, hvordan man, ved en større forståelse af læring og læringsstile, kan tilrettelægge en endnu mere differentieret og varieret undervisning til gavn for både de studerende og underviserne.
  • styrke undervisernes samarbejde, både i og på tværs af enhederne og faglige skel, ved at give dem et fælles sprog om læring og indsigt i hinandens læringspræferencer og -styrker.

Projektet tager afsæt i hvordan medarbejdere kan samarbejde om læring. I undervisningssammenhæng betyder det, at der sættes særlig fokus på, at arbejdet med læringsstile bliver et fælles projekt mellem underviser og den studerende (tovejskommunikation).

Projektet falder inden for rammerne af indsatsområdet Styrkelse af lærernes undervisnings-kompetencer. Med projektet ønsker KEA at give alle KEAs undervisere pædagogiske kompetencer, der sikrer, at KEA kan leve op til dets målsætning om reel differentieret undervisning over for vores forskellige grupper af studerende.

Viden om læringsstile og redskaber til hvordan man kan bruge læringsstile i undervisningen vil give underviserne muligheden for endnu bedre at imødekomme de enkelte studerendes behov og dermed at fastholde også de studerende som er i fare for at falde fra. Derudover ønsker KEA at kunne imødegå en pædagogisk tilgang til læring, som kommende studerende i større eller mindre grad kan forventes at have stiftet bekendtskab med i deres tidligere skoleforløb (folkeskole og gymnasiale uddannelser).

Projektet Læring med Stil falder også inden for rammerne af indsatsområdet Attraktive arbejdspladser.

KEAs undervisere kommer fra mange forskellige institutioner med hver deres samarbejdskultur, deres syn på faglighed og på pædagogisk praksis. Som relativt ny institution har KEA derfor endnu ikke fundet et fælles pædagogisk sprog, som styrker samarbejdet kollegaerne imellem og som bidrager til læring og udvikling på tværs af enheder og faggrupper.

Undersøgelser har vist, at kendskab til ens egne og andres lærings- og arbejdsstile samt til, hvordan man kan bruge lærings- og arbejdsstile konstruktivt i ens hverdag, kan højne såvel samarbejde som videnudveksling kollegaerne imellem. Dette bidrager til en attraktiv arbejdsplads, hvor høj faglighed, godt arbejdsmiljø og en god omgangstone er i højsædet.

Projektet blev afsluttet i foråret 2012.

Projektet er finansieret gennem Undervisningsministeriets kompetenceudviklings indsats.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster