Projekt service :: kea.dk
Forskning & Innovation

Projekt Service & Samarbejde

Formålet med projektet er at medarbejderne sammen skal skabe en model for et fælles servicekoncept gennem en proces, der forener og styrker samarbejdet. Det er hensigten at servicekonceptet skal fungere som en guide til nye medarbejdere og de øvrige serviceenheder på KEA.

Processen dokumenteres desuden i et inspirationskatalog, som beskriver og illustrerer det fælles servicekoncept for KEA, som medarbejderne udvikler og beskriver gennem forløbet. Kataloget vil kunne bruges som introduktionsoplæg, inspiration m.v. til medarbejdere på KEA – og på andre uddannelsesinstitutioner.

Læs kataloget her

Fakta
Forløbet består af 5 workshops i perioden maj-december 2013. Derudover mødes ledelsesteamet og reflekterer over teamets nye roller og opgaver.

Både ledere og medarbejdere fra IT, bygningsdrift og studieadministration, samt repræsentanter fra F&ICK, Forksnings- og Innovationscenteret, Center for Studievejledning og Center for Global Affairs deltager i projektet, som er støttet med midler fra Statens Center for Kompetenceudvikling.

Mere information
Camilla Wittenkamp, projektleder cawi@kea.dk

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster