Virtuelt valgfag :: kea.dk
Forskning & Innovation

ENTREPRENØRSHIP IN ACTION

Valgfaget introducerede og arbejdede med idéudvikling, formidling af en forretningsidé og entreprenørskab ift. forretningsidéens bæredygtighed og dens marked.

I Idéudviklingsdelen handler det om forretningsidéernes værdiskabelse og berettigelse. Der blev præsenteret og brugt metoder og principper, der kan understøtte skærpelsen af forretningsidéen.

Præsentationsdelen består af øvelse i henholdsvis mundlig og skriftlig formidling af en forretningsidé. 

I entreprenørskabsdelen arbejdes der med udgangspunkt i bogen 'Business Model Generation', som er en metode, hvormed man kan arbejde både struktureret og dynamisk med en forretningsidé.

At valgfaget er virtuelt betyder, at hovedparten af undervisningen og aktiviteterne i valgfaget foregår via online platforme (Google og Google+). Valgfaget er samtidig tilrettelagt, så den studerende på KEA kunne deltage i valgfaget ved siden af den øvrige undervisning.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster