Publikationer :: kea.dk
Forskning & Innovation

PUBLIKATIONER & ARTIKLER


KEA LEARNING TO TEACH NO. 01 - SYV TEORETISKE & PRAKTISKE PERSPEKTIVER PÅ LÆRING

"KEA Learning to Teach" er en online publikation med bidrag fra adjunkter på uddannelser ved KEA Københavns Erhvervsakademi. Artiklerne i dette første nummer er skrevet af adjunkter, der indgår i kompetenceudviklingsforløbet Didaktik II som del af et lektorkvalificerende program. Deltagerne er som en del af kurset blevet opfordret til at skrive en artikel som sammenholder teori med refleksioner over udvikling af deres egen praksis omkring kerneopgaven undervisning og læring.

DOWNLOAD PUBLIKATIONEN SOM PDF HER


UDDX - EKSPERIMENTER I UNDERVISNING, UDDANNELSE OG ORGANISATION: OM KEAS DELTAGELSE I UDDX - DET ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSESLABORATORIUM

I perioden 2012 - 2014 har KEA deltaget i forandringsprojektet UDDX – Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium, hvis vigtigste mission er at udfordre og nytænke måden erhvervs- og professionsuddannelser tænker og udvikler uddannelse på. Både i forhold til læring, undervisning, organisation og ledelse.

DOWNLOAD PUBLIKATIONEN SOM PDF HER


THE VOICE OF THE NEXT GENERATION - THE YOUTH FASHION SUMMIT

I 2012 faciliterede KEA, i samarbejde med Danish Fashion Insitute, den første Youth Fashion Summit – en to dags workshop omkring bæredygtig mode, målrettet studerende fra design- og business skoler fra hele verden.

Nærværende publikationer dokumenterer processen bag organisationen af Youth Fashion Summit, og kondenserer og formidler de undervisningsmetoder, -materialer og den viden, der er blevet akkumuleret.

Publikationen samler og opsummerer således de vigtigste punkter, der er nødvendige for udviklingen af et bæredygtigt curriculum inden for mode- og livsstilsbranchen.

LÆS PUBLIKATIONEN HER


DET UDVIDEDE LÆRINGSRUM - EN INSPIRATIONSBOG OM LÆRENDE FÆLLESSKABER

Publikationen samler en række evalueringsdesigns udviklet af undervisere fra KEAs design uddannelser i forbindelse med projektet Hånd i Hånd

Målet med Hånd i Hånd var at underviserne skulle opnå et lærende fællesskab og nye kompetencer til at arbejde med formative evalueringsformer, der kan integrere undervisning, dokumentation, kvalitetsarbejde og udvikling af læringsforløb, der højner det aktive samspil med de studerende og gør underviserne kompetente til at kunne skræddersy den valgte evalueringsmetode til den konkrete læringssituation.

DOWNLOAD PUBLIKATIONEN SOM PDF HER


KEA MEETS NIKE

KEA meets NIKE viser 8 meget forskellige produkter, udviklet af studerende fra PBA i Fashion Design. Produkterne er et resultat af et tre ugers projekt af samme navn, der blev udviklet i foråret 2014. Projektet, der er et samarbejde mellem Material Design Lab og undervisere fra Fashion Design, stillede de involverede studerende opgaven, med afsæt i NIKEs kernebegreb 'performance': at udvikle et bæredygtigt produkt - beklædning eller tilbehør. 

DOWNLOAD PUBLIKATIONEN SOM PDF HER


KEAWEEK 2014

KEAweek er en tværfaglig innovatinsuge, hvor studerende, undervisere og eksterne samarbejdspartnere arbejder sammen om at adressere og arbejde med relevante samfundsudfordringer. Målet med KEAweek er at skabe en unik platform, hvor ny viden skabes og studerende, der deltager aktivt eksponeres for et stimulerende kollaborativt og internationalt vidensmiljø, der bidrage til udviklingen af deres faglige og innovative kompetencer. Vi har samlet et lille udvalg af workshopbeskrivelser og tankerne bag i en online publikation.

FIND PUBLIKATIONEN HER


ENTREPRENØRSKAB SOM UNDERVISNINGSFAGLIGHED

Den 20. november 2013 inviterede Forskning & Innovation til konferencen Entreprenørskab som Undervisningsfaglighed, der bød på oplæg og breakout sessions med fokus på, hvordan undervisere kan implementere forskellige læringspointer om entreprenørskab, i den daglige undervisning. 

Konferencen, der er støttet af Fonden for Entreprenørskab, var det sidste led i projektet KEA i KEA – Knowledge, Entrepreneurship and Action, som gennem hele 2013 har givet KEAs undervisere et kompetenceløft ifht. at udvikle en læringskultur, der fremmer et entreprenant mindset blandt de studerende. I forbindelse med konferencen blev der udgivet en antologi med bidrag fra eksterne såvel som KEAs egne undervisere der har deltaget i projektet. 


PROJEKT SERVICE & SAMARBEJDE

Projekt service & samarbejde formidler et fælles servicekoncept, der skal fungere som en guide til nye medarbejdere og de øvrige serviceenheder på KEA.

Inspirationskatalog beskriver og illustrerer det fælles servicekoncept for KEA, som medarbejderne selv var med til at udvikle. Kataloget vil kunne bruges som introduktionsoplæg, inspiration m.v. til medarbejdere på KEA – og på andre uddannelsesinstitutioner.

LÆS KATALOGET HER

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster