KEA som arbejdsplads :: kea.dk
Om KEA

KEA som arbejdsplads / Medarbejder på KEA – det forventer vi

KEA er en ambitiøs uddannelsesinstitution med store forventninger til vores medarbejdere. Vi forventer, at du som medarbejder gør dig umage, udfordrer dig selv, dine kollegaer og dine omgivelser, og at du afsøger nye muligheder og måder, der skal sikre, at vi udbyder de bedst tænkelige uddannelser. Vi lægger derfor vægt på, at KEAs medarbejdere er nysgerrige og eksperimenterende samtidig med, at du som medarbejder på KEA skal være i stand at prioritere og fokusere. 

KEA udbyder praksisnære uddannelser, hvor vi forventer, at den enkelte studerende efter endt uddannelse vil være i stand til at omsætte viden til praksis. KEAs medarbejdere skal alle tage ansvar for, at der er høj kvalitet i KEAs uddannelser, så dette mål indfries. På KEA værdsætter vi mangfoldighed og diversitet blandt såvel studerende som medarbejdere, og vi forventer, at alle KEAs medarbejdere bidrager til en entreprenant og innovativ kultur, hvor vi sætter den studerende i centrum. 

Som medarbejder på KEA skal du have fokus på samarbejde, faglig udvikling, videndeling, dialog og handling med afsæt i KEAs strategi. 

Som medarbejder på KEA forventer vi, at du bidrager til at indfri KEAs målsætninger om at:

  • Matche erhvervslivets behov for uddannelse og give de studerende de rette kompetencer  
  • Omsætte den nyeste forskning til viden, der virker i mødet med virkeligheden
  • Sikre en bred rekruttering til KEAs uddannelser både fagligt og socialt – KEA har en særlig opgave med at tiltrække unge med en erhvervsuddannelsesbaggrund
  • Udvikle og udfordre studerende og medarbejdere til deres maksimale potentiale
  • Uddanne til job og gøre de studerende attraktive på et globalt arbejdsmarked
  • Kvalificere de studerende til at kunne blive selvstændige erhvervsdrivende
  • Være en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner for alle med ambitioner

Sådan ansætter vi på KEA
Hvordan finder jeg ledige stillinger på KEA?
Alle ledige stillinger på KEA bliver slået op KEAs hjemmeside samt på relevante jobportaler, bl.a. Jobindex og Job-i-staten.

Du søger job hos KEA via et link i jobopslaget. Her sender du din ansøgning, vedhæftet cv og relevante eksamenspapirer. 

Som offentlig institution har vi pligt til at slå alle stillinger op. Vi har derfor ikke mulighed for at gøre brug af uopfordrede ansøgninger, men vil opfordre dig til at holde øje med ledige stillinger på www.kea.dk/job.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster