KEA som arbejdsplads :: kea.dk
Om KEA

KEA som arbejdsplads

Her bliver du udfordret

På KEA er vi alle stærke faglige personligheder, der brænder for at uddanne studerende til at matche erhvervslivets kompetencebehov. Vi er en arbejdsplads, der ikke begrænses af ideen om ”plejer”. Vores rebelske kultur trives med hele tiden at udfordre hinanden og den måde, som vi griber opgaver an på. Vi finder motivation og glæde ved løbende udvikling – ved at følge faglige trends og se, hvordan vi kan indarbejde dem i vores hverdag. Det er en naturlig del af KEA-livet og den opgave, som vi alle er aktivt engageret i.

Denne dynamik er værdifuld, fordi den kombineres med en stærk grad af fokus. Vi har hele tiden fokus på og tager fælles ansvar for, hvordan vi bedst kommer i mål med vores kerneopgave – at uddanne landets bedste studerende med praksisrettede kompetencer.

Dette arbejde sker på en meningsfuld måde, der skaber glæde og energi internt og i kontakten med studerende og vores mange eksterne samarbejdsrelationer.

På KEA har vi en række forskellige medarbejderprofiler, der alle understøtter vores kerneopgave. Kunne du tænke dig, at bringe dine individuelle kompetencer i spil i på KEA? Så hold øje med ledige job her.

 

Undervisning – udvikling - relationer

På KEA forventer vi at du integrerer undervisningsopgaver med udviklingsarbejde og indgår i et tæt samarbejde med erhvervslivet.

På KEA arbejder vi således med denne nytænkning af underviserens rolle. En nytænkning, der skal understøtte KEAs mission om at udbyde og udvikle erhvervsrettede videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse på et højt, praksisnært niveau, der imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft til et globalt orienteret arbejdsmarked.

Undervisningsopgaven er naturligvis i fokus, mens udviklingsarbejdet og relationer til omverdenen samtidigt styrkes for at kunne løfte KEAs studerende til det højst mulige kompetenceniveau. Således er der en forventning om, at undervisere på KEA har en tredelt opgave bestående af: Undervisningsopgaven, udviklingsopgaven og relationsopgaven. På denne måde tilbyder vi vores undervisere et spændende, dynamisk og udfordrende job – samtidig med, at det giver vores studerende en mere kvalificeret og tidssvarende undervisning.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster