Kunsthåndværkerprisen :: kea.dk
Om KEA

NB. KEA vil i år ikke stå for afholdelsen af Kunsthåndværkerprisen.
KEA arbejder på at finde en institution som kan overtage prisen, men dette vil ikke kunne nås i 2017.
Når og hvis dette lykkes vil dette fremgå på www.kea.dk. 

 

 

KUNSTHÅNDVÆRKERPRISEN AF 1879

Hetsch-medaljen består af en bronze- og sølvmedalje, som tildeles danske kunsthåndværkere i forbindelse med den årlige Kunsthåndværkerpris af 1879.

Den første medalje – den eneste af guld – blev tildelt professor og arkitekt Gustav Friedrich Hetsch i 1846 på foranledning af en række københavnske håndværkere. 

De indleverede værker bedømmes af Udvalget for Kunsthåndværkerprisen af 1879 samt et antal særligt fagkyndige. Udvalget består af professor Bjørn Nørgaard, guldsmed Castello Hansen, arkitekt & designer Kristin Urup og cand. mag. Bodil Busk Laursen.

Det faglige udvalg i 2016 var: keramiker Lone Skov Madsen, Glaspuster Susanne Jøker Johnsen og tekstildesigner Anne Fabricius Møller.

Kunsthåndværkere, hvis værk præmieres med en sølv eller bronzemedalje eller et rejselegat, modtager medaljen ved en overrækkelsesceremoni på Rådhuset ved deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen.

Årets overrækkelsesceremoni finder sted den 31. maj på Københavns Rådhus.De præmierede værker udstilles i Officinet fra d. 10. juni - 17. juli.

Medaljemodtagere inviteres til åbningen af udstillingen på adresse:
Officinet, Bredgade 66, 1260 København.

De præmierede værker udstilles også på det Danske Kulturinstitut i Sankt Petersborg fra september.

 

Vindere 2016:

SØLVMEDALJER

Ida Wieth - Sølvmedalje (glas/keramik)

Birgitte Due Madsen og Jonas Trampedach - Sølvmedalje (gips)

Annette Dam - Sølvmedalje (smykke)


BRONZEMEDALJE

Michael West - (sølv/kniv)

Akiko Kuwahata og Ken Winther - (træ)

Inger Heebøll - Bronzemedalje (keramik)

Lotte Westphael - Bronzemedalje (keramik)

Ulrike Ramin - Bronzemedalje (smykke/træ)

 

REJSELEGAT

Helle Rude Trolle (tekstil)

Kasia Gasparski (sølv)

Mette Hørsted Kocmick (tekstil)

 

For yderligere oplysninger kontakt 
Helle Abild
Designer/projektkoordinator
+45 20227872
khprisen@kea.dk

 

 

Kunsthåndværkerprisen 2016 vindere

 

Konkurrencebetingelser

§1. Kunsthåndværkere kan deltage i konkurrencen, hvis de ved fristen for afleveringen af Kunsthåndværket

  • har bestået en svendeprøve
  • er indstillet til en svendeprøve
  • er uddannet på en kunsthåndværkerskole
  • er uddannet på en designskole

§2. Kunsthåndværk, der indsendes til bedømmelse, er frie. Vægten skal være lagt på såvel det kunstneriske som på det håndværksmæssige. Samtidig skal kunsthåndværkene være udført dekorativt eller være en kunstindustriel genstand. Kunsthåndværk, der er udført af flere personer, kan også indsendes til bedømmelse, hvis punkterne i §1 er opfyldt. Det pointeres at kunsthåndværk, der tidligere har været indsendt til bedømmelse her eller andre steder, ikke kan indgå i en bedømmelse. Der kan heller ikke indsendes kunstværk til bedømmelse, hvis de er udført i forbindelse med skolernes undervisning.

§3. Fristen for at indlevere kunsthåndværk varierer efter datoen for prisceremonien.  

§4. Kunsthåndværkene bedømmes af KEAs Udvalg for Kunsthåndværkerprisen af 1879. Udvalget er sammensat af sagkyndige kunstfolk fra hele Danmark. Herudover indkalder udvalget særligt sagkyndige til bedømmelsen, hvis der er behov for det.

§5. Kunsthåndværkerprisen for de udvalgte arbejder består af henholdsvis sølv - og bronzemedaljer. Medaljerne ledsages af et diplom. Herudover uddeler KEA to legater til henholdsvis modtageren af en sølvmedalje og modtageren af en bronzemedalje. Medaljerne overrækkes ved den årlige overrækkelse af håndværkermedaljer på Københavns Rådhus i maj måned. Medaljeoverrækkelsen overværes af Hendes Majestæt Dronningen.

§6. Den enkelte deltager i Kunsthåndværkerprisen af 1879 kan kun modtage samme medalje én gang. En modtager af en sølvmedalje kan ikke deltage for at opnå en bronzemedalje, da sølvmedaljen er den højeste bedømmelse ved Kunsthåndværkerprisen af 1879. Modtageren af en bronzemedalje vil kunne deltage flere gange for at opnå bedømmelsen sølvmedalje.

§7. Kunsthåndværkene er anonyme for Udvalget for Kunsthåndværkerprisen af 1879, indtil selve bedømmelsen er helt afsluttet. Resultatet af bedømmelsen vil blive meddelt skriftligt til deltagerne.

§8. Indsendte værker skal være emballeret forsvarligt ved aflevering eller indsendelse til KEA.

§9. De indsendte kunsthåndværk opbevares, behandles og udstilles under betryggende forhold, men der tegnes ikke forsikring for værkene af KEA.

§10. Når bedømmelsen er slut, får de enkelte kunsthåndværkere brev om den praktiske tilbagelevering af de indsendte kunsthåndværk.På vegne af Udvalget for Kunsthåndværkerprisen af 1879

Ingo Østerskov
Rektor 
KEA / Københavns Erhvervsakademi

 

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster