Analyser og rapporter :: kea.dk
Om KEA

Analyser og rapporter

På KEA bliver der udarbejdet en række målinger og analyser, som er med at til sikre kvaliteten på de mange forskellige uddannelser. Via de kontinuerlige målinger udarbejdes der rapporter, som udpeger en række indsatsområder. 

Sammen med de enkelte uddannelse kommer vi frem til, hvordan der skal følges op på de enkelte områder, og der udarbejdes en samlet opfølgningsplan for hver uddannelse.
 

De forskellige undersøgelser

STUDENTERTRIVSELSUNDERSØGELSE
En gang om året deltager alle studerende - både fuld- og deltidsstuderende - i en spørgeskemaundersøgelse som går på tværs af de danske erhvervsakademier. Undersøgelsen sætter fokus på både det faglige - og det sociale miljø på uddannelsen samt den studerendes generelle oplevelse af, hvordan uddannelsen fungerer. 

UNDERVISNINGSEVALUERING
En gang om året bliver alle undervisere på KEA evalueret af de studerende - både deltids- og fuldtidsstuderende. Evalueringen skal bruges som et dialog- og udviklingsværktøj for både underviser og leder. 

PRAKTIKUNDERSØGELSE
I løbet af deres studietid skal alle fuldtidsstuderende i praktik. Praktikundersøgelsen giver et samlet overblik over, hvordan de studerende vurderer deres praktikforløb samt hvordan praktikvirksomhederne vurderer praktikforløbet med den studerende. 

DIMITTENDUNDERSØGELSE
En gang om året udarbejdes der en analysen af dimittendernes beskæftigelsessituation. Analysen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. Hvert andet år udarbejder Uddannelses- og Forskningsministeriet en spørgeskemaundersøgelse blandt dimittender på tværs af Danmarks videregående uddannelser. Resultaterne offentligøres i Uddannelseszoom.

EVALUERING MED EKSTERNE EKSPERTER
Hvert sjette år gennemgår den enkelte uddannelse på KEA en evaluering foretaget af eksterne eksperter. De eksterne eksperter kigger på alt fra undervisernes baggrund, undervisningens tilrettelæggelse, sammenhæng i uddannelsen til det faglige niveau.

SAMLET KVALITETSRAPPORT
Kvalitetsrapporten har til formål at afdække i hvor høj grad, KEAs uddannelser lever op til de kvalitetsstandarder, som KEA har formuleret. Desuden samler kvalitetsrapporten data fra alle undersøgelser i løbet af året. På baggrund af de indsamlede data udarbejder alle programområderne en selvevaluering, hvor de både gør status på det seneste års indsatser samt reflekterer over udfordringer og succeser. 

UDVIKLINGSKONTRAKT
Udviklingskontrakten er en toårig aftale mellem Københavns Erhvervsakademi og uddannelsesministeren. I udviklingskontrakten opstilles en række mål, der forsøges opfyldt inden for kontraktperioden.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster