Studietilfredshed :: kea.dk
Om KEA

Studietilfredshed

Hvert efterår bliver samtlige studerende på KEA bedt om at deltage i den årlige tilfredshedsundersøgelse, der overordnet set har til formål at sikre, at kvaliteten af de enkelte uddannelser er tilfredsstillende. Undersøgelsen, der går på tværs af de danske erhvervsakademier, berører følgende fokusområder: Fysisk miljø, Ledelse og organisering af uddannelsen, Praktik, Socialt miljø, Udstyr og materialer samt Undervisning.

Derudover er de studerendes studieglæde, udbytte og loyalitet i fokus. Disse kategorier er samlebetegnelser for en række spørgsmål, der knytter sig til hver af de tre områder. Studieglæde er et udtryk for, hvordan de studerende trives på uddannelsen. Udbytte belyser, hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen. Loyalitet udtrykker, hvorvidt de studerende har valgt den rigtige uddannelse, forventer at gennemføre den og om de vil anbefale den til andre.

De studerende har besvaret 68 spørgsmål på en skala fra 1-100. Vi har, foruden kategorierne studieglæde, udbytte og loyalitet, udvalgt seks tilfredshedsindikatorer, der skal give et indblik i, hvilket indtryk de studerende har af studiet på KEA. I tabellen nedenfor kan man se udviklingen i de studerendes studieglæde, udbytte og loyalitet fra 2014 til 2015.

Undersøgelsens svarprocent i 2016 var på 60% (2140 besvarelser ud 3550 mulige).

 

Studieglæde, udbytte og loyalitet

Kategorier20152016
Studieglæde6464
Udbytte6262
Loyalitet7475

 

De seks udvalgte nøgletal består af spørgsmål, der primært relaterer sig til fokusområdet Undervisning, men derudover hører et af spørgsmålene til under det sociale miljø, ligesom et af spøgsmålene også knytter sig til de studerendes studieglæde. I nedenstående tabel fremgår nøgletallene for KEA overordnet set.

 

Nøgletal for KEA samlet set

Spørgsmål20152016
Tilfredshed med uddannelsen alt i alt6666
Undervisningen har et højt fagligt niveau6362
Mine undervisere er engagerede i undervisningen7574
I undervisningen har vi kontakt med erhvervslivet6167
Der er en god kobling mellem teori og praksis i undervisningen6166
Jeg føler mig godt tilpas på mit hold7778

 

For at se de studerendes vurdering af de enkelte uddannelser, kan du klikke på uddannelserne nedenunder.

BygDesignDigitalTeknik
Byggekoordinator Design & Business DK    Datamatiker DK               Automationsteknolog
Bygningskonstruktør DKDesign & Business INTDatamatiker INTEl-installatør
Bygningskonstruktør INTDesignteknolog DK E-Concept Energiteknolog
Kort- og landmålingstek. Designteknolog INTMultimediedesigner DKIT-teknolog DK
 E-designerMultimediedesigner INTIT-teknolog INT
Institut f. ÆdelmetalSoftware DevelopmentOptometri
Smykker DKWeb DevelopmentProduktionsteknolog
Smykker INTØkonomi og IT DKPTI DK
Økonomi og IT INTPTI INT
Vvs-installatør

 

 

 

 

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster