Institut for Ædelmetal :: kea.dk
Om KEA

Institut for Ædelmetal

De studerende ved Institut for Ædelmetal har besvaret 68 spørgsmål på en skala fra 1-100 i forbindelse med den årlige trivselsundersøgelse. Vi har, foruden kategorierne studieglæde, udbytte og loyalitet, udvalgt seks tilfredshedsindikatorer, der skal give et overblik over, hvor tilfredse de studerende er med studiet på KEA.

Kategorierne studieglæde, udbytte og loyalitet er samlebetegnelser for en række spørgsmål, der knytter sig til hver af de tre områder. Studieglæde er et udtryk for, hvordan de studerende trives på uddannelsen. Udbytte belyser, hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen. Loyalitet udtrykker, hvorvidt de studerende har valgt den rigtige uddannelse, forventer at gennemføre den og om de vil anbefale den til andre. De studerendes vurdering er angivet nedenfor.

Undersøgelsens svarprocent i 2012 var på 78% (18 besvarelser ud af 23 mulige)

 

Studieglæde, udbytte og loyalitet

Kategorier2011 2012
Studieglæde7877
Udbytte8174
Loyalitet8279

 

De seks udvalgte nøgletal består af spørgsmål, der primært relaterer sig til fokusområdet Undervisning, men derudover hører et af spørgsmålene til under det sociale miljø, ligesom et af spørgsmålene også knytter sig til de studerendes studieglæde. I tabellen nedenunder er nøgletallene fra trivselsundersøgelserne i 2011 og 2012 angivet.

 

Nøgletal for Institut for Ædelmetal

Spørgsmål 2011 2012
Tilfredshed med uddannelsen alt i alt7470
Undervisningen har et højt fagligt niveau8966
Mine underviserne er engagerede i undervisningen9488
I undervisningen har vi kontakt med erhvervslivet6369
Der er en god kobling mellem teori og praksis i undervisningen7754
Jeg føler mig godt tilpas på mit hold8683

 

 

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster