Smykker, teknologi og business INT :: kea.dk
Om KEA

Smykker, teknologi og business INT

De studerende på den internationale smykker, teknologi og business-uddannelse har besvaret 68 spørgsmål på en skala fra 1-100 i forbindelse med den årlige trivselsundersøgelse. Vi har, foruden kategorierne studieglæde, udbytte og loyalitet, udvalgt seks tilfredshedsindikatorer, der skal give et overblik over, hvor tilfredse de studerende er med studiet på KEA. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at resultaterne indbefatter besvarelserne på de internationale hold.

Kategorierne studieglæde, udbytte og loyalitet er samlebetegnelser for en række spørgsmål, der knytter sig til hver af de tre områder. Studieglæde er et udtryk for, hvordan de studerende trives på uddannelsen. Udbytte belyser, hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen. Loyalitet udtrykker, hvorvidt de studerende har valgt den rigtige uddannelse, forventer at gennemføre den og om de vil anbefale den til andre. De studerendes vurdering er angivet nedenfor.

Undersøgelsens svarprocent i 2016 var på 55% (22 besvarelser ud af 40 mulige)

 

Studieglæde, udbytte og loyalitet

Kategorier2015 2016
Studieglæde5979
Udbytte5276
Loyalitet7686

 

De seks udvalgte nøgletal består af spørgsmål, der primært relaterer sig til fokusområdet Undervisning, men derudover hører et af spørgsmålene til under det sociale miljø, ligesom et af spørgsmålene også knytter sig til de studerendes studieglæde. I tabellen nedenunder er nøgletallene fra trivselsundersøgelserne i 2015 og 2016 angivet.

 

Nøgletal for smykker, teknologi og business INT

Spørgsmål 2015 2016
Tilfredshed med uddannelsen alt i alt6179
Undervisningen har et højt fagligt niveau5272
Mine underviserne er engagerede i undervisningen8593
I undervisningen har vi kontakt med erhvervslivet5982
Der er en god kobling mellem teori og praksis i undervisningen6084
Jeg føler mig godt tilpas på mit hold7187

 

 

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster