Organisation :: kea.dk
Om KEA

Organisation

Bestyrelsen er KEAs øverste myndighed og har til opgave at varetage KEAs interesser som uddannelsesinstitution, herunder at fastlægge retningslinier for KEAs organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Stillingen som rektor på KEA er vakant, og bestyrelsen har indsat en interimsledelse for KEA, der skal sikre den daglige drift, herunder den overordnede ledelse, prioritering og igangsætning af initiativer, der er vigtige ift. KEAs fortsatte fremdrift. Interimsledelsen vil være en aktiv funktion og have beføjelser som Rektor, indtil en ny rektor og direktion er på plads. Interimsledelsen refererer til formandskabet og bestyrelsen.

Interimsledelsen består af følgende personer, som i fællesskab varetager rektorfunktionen:

 

  • HR- og Kvalitetschef Miriam Skjalm Lissner (ordførende) 
  • Direktør Jesper Rasmussen
  • Chef KEA Studieservice Eva Valcke
  • Programchef Niels Benn 

 

Herudover vil personerne i interimsledelsen fortsat varetage deres normale ledelsesopgaver.


 

 

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster