Organisation :: kea.dk
Om KEA

Organisation

Bestyrelsen er KEAs øverste myndighed og har til opgave at varetage KEAs interesser som uddannelsesinstitution, herunder at fastlægge retningslinier for KEAs organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Rektor Steen Kildesgaard varetager KEAs øverste daglige ledelse inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat.


 

 

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster