Haandvaerkerydelser :: kea.dk
Om KEA

Begrænset EU-udbud af håndværkerydelser for Københavns Erhvervsakademi (KEA)

Indledning
Idet KEA udfører løbende vedligeholdelse på anlæg og bygninger, har KEA behov for rammeaftaler med håndværkere inden for forskellige fagområder. Opgaverne er mangeartede, men omfatter primært drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Udbuddet er opdelt i følgende 7 fagområder:

 • Delaftale 1, EL-arbejder, herunder stærkstrøm, svagstrøm og IT-kabling
 • Delaftale 2, VVS, gas- og ventilationsarbejder, herunder teknisk isolering og blikkenslagerarbejder
 • Delaftale 3, Gulvbelægningsarbejder
 • Delaftale 4, Låse
 • Delaftale 5, Malerarbejder inkl. tavlelakarbejder
 • Delaftale 6, Murer- og stålarbejder, herunder flise- og klinkearbejder
 • Delaftale 7, Tømrer-og snedkerarbejder

Indenfor hvert fagområde ønsker KEA at indgå rammeaftaler for drift- og bygningsvedligehold med 3 virksomheder.

Proceduren for tildeling af rammeaftalerne fremgår af Prækvalifikations og- tilbudsbetingelserne.

Frist for aflevering af ansøgning
Frist for aflevering af ansøgning om prækvalifikation er den 09.01.2017, kl. 12.00

Ansøgningen skal være modtaget inden ovenstående frist på følgende adresse: 

Københavns Erhvervsakademi
Guldbergsgade 29N
2200 København N

Ansøgningen kan afleveres i receptionen (P0). Receptionen har åbent mandag til fredag, fra kl.09.00–15.00.

Ansøgning bedes mærket med emnet: "Ansøgning - Prækvalifikation på EU-udbud af håndværkerydelser for KEA”.

Bemærk, at KEA holder lukket i perioden 23. december – 2. januar (begge dage inklusive), hvor det ikke vil være muligt at aflevere ansøgninger personligt.

Fremgangsmåde for ansøgning om prækvalifikation
Ansøger skal anvende nedenstående dokumenter under ”prækvalifikationsmaterialet” i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

En virksomhed kan ansøge om prækvalifikation på en eller flere delaftaler.

Dokumenterne under ”udbudsmaterialet” skal først anvendes, såfremt en virksomhed bliver prækvalificeret til efterfølgende at kunne afgive tilbud på de enkelte delaftaler. 

Spørgsmål og svar
Ansøger opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til prækvalifikationen.

Allerede stillede spørgsmål og svar kan læses her - er dit spørgsmål ikke på listen, se da nedenfor.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende prækvalifikationsmaterialet bedes stillet skriftligt og skal sendes pr. e-mail til kontakt@tohv.dk, med emnet: "Spørgsmål – Prækvalifikation på EU-udbud af håndværkerydelser for KEA” senest den 19.12.2016.

Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på denne side under punktet ”Spørgsmål & svar”.

Prækvalifikationsmateriale
Prækvalifikationsmaterialet består af følgende dokumenter:

 • Prækvalifikations og -tilbudsbetingelser
 • Prækvalifikationsbilag 1 – Det fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)
 • Prækvalifikationsbilag 2 – Underleverandørerklæring
 • Prækvalifikationsbilag 3 – Konsortieeklæring
 • Prækvalifikationsbilag 4 – Aktindsigt

Udbudsmateriale
Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

 • Prækvalifikations og -tilbudsbetingelser
 • Bilag 1 – Rammeaftale
 • Rammeaftalebilag A – Kravspecifikation
 • Rammeaftalebilag B – Tilbudsskema
 • Rammeaftalebilag C – AB92 med KEA’s tilføjelser og afvigelser

Alt prækvalifikations- og udbudsmateriale kan hentes i en samlet zip-fil ved at klikke her: LINK

Oversigt over allerede stillede spørgsmål og svar kan læses 
HER

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster