Uddannelser :: kea.dk
Uddannelser

Skab din fremtid

Med en uddannelse fra KEA - Københavns Erhvervsakademi får du en praksisrettet, videregående uddannelse på erhvervsakademiniveau eller professionsbachelorniveau, som er udviklet i nært samarbejde med regionens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Vi er i konstant dialog med virksomheder og brancheorganisationer for at holde uddannelsernes form og indhold ajour.

Dette sikrer, at uddannelsen lever op til de aktuelle krav og behov på et dynamisk arbejdsmarked. Du står derfor godt rustet, når du vælger en fremtid med KEA.

Vi er etableret som international uddannelsesinstitution med mange udvekslinger både til og fra KEA af både studerende og undervisere. Dette giver dig et væld af internationale kontakter, som er altafgørende på en globaliseret markedsplads.

FIND DIT UDDANNELSESNIVEAU

KEA udbyder uddannelser på 3 forskellige uddannelsesniveauer:

  • Erhvervsakademi-uddannelser
  • Bachelor overbygning (også kaldet Top up Bachelor)
  • Professionsbachelor-uddannelser

Under ser du en illustration, der viser, hvordan de forskellige
uddannelsesniveauer placerer sig i uddannelsessystemet, og 
hvordan de indbyrdes spiller sammen.

Du kan læse mere om de enkelte niveauer under grafen.


En erhvervsakademiuddannelse er en videregående uddannelse, der tager to år og består af fire semestre og giver 120 ECTS point. Uddannelsen til datamatiker tager dog 2½ år og giver 150 ECTS point. Du kan typisk søge optagelse på en erhvervsakademiuddannelse, hvis du har en ungdomsuddannelse (erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse) eller anden uddannelse/erhvervserfaring, der kan gives dispensation for.

Som et tillæg til alle KEAs studieordninger gældende fra august 2015 er det obligatorisk for studerende på KEA at deltage i KEAweek. Læs tillægget til studieordningen her.


Du har mulighed for at tage overbygningsuddannelse, når du har færdiggjort din erhvervsakademiuddannelse, og på den måde få en professionsbachelor. En overbygning tager 1½ år og strækker sig over tre semestre og giver 90 ECTS point.

Som et tillæg til alle KEAs studieordninger gældende fra august 2015 er det obligatorisk for studerende på KEA at deltage i KEAweek. Læs tillægget til studieordningen her.


En fuld professionsbacheloruddannelse tager 3½ år. Uddannelsen strækker sig over 7 semestre og giver 210 ECTS point.  

Som et tillæg til alle KEAs studieordninger gældende fra august 2015 er det obligatorisk for studerende på KEA at deltage i KEAweek. Læs tillægget til studieordningen her.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook og YOUtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster