Fakta :: kea.dk
Uddannelser

FAKTA

Længde:1½ år (90 ECTS)
Adresse:Guldbergsgade 29N, 2200 København N
T: 46 46 02 00
Se kort
Sprog:Dansk er hovedsproget, men forelæsning, undervisning og vejledning forekommer også på engelsk
Udgifter:Udgifter til materialer og bøger afhænger af den valgte specialeretning, ca. EUR 600 over 1½ år. På 5. semester er der på nogle specialeretninger en studietur som, alt afhængig af destination, ligger på ca. EUR 400 – 600. Derudover skal du anskaffe dig en bærbar computer med Adobe CS6 og Office pakken. 
Økonomi: SU berettiget
Studieordning:

Download studieordning - studerende start S2015

Download studieordning - studerende start S2016

Tillæg til studieordning

Diploma Suppement:

KEA udsteder automatisk Diploma Supplement som tillæg til eksamensbeviset for alle afsluttede uddannelser fra KEA. Diploma Supplement er et engelsksproget tillæg til eksamensbeviser for videregående uddannelser. Diploma Supplementet skal fremme den internationale mobilitet og uddannelsernes gennemsigtighed ved at give færdiguddannede fyldestgørende dokumentation for den uddannelse, de har gennemgået, herunder oplysninger om indhold, omfang, niveau og erhvervsmæssige sigte. Desuden indeholder Diploma Supplement en beskrivelse af KEA og det danske uddannelsessystem.

Kontakt:

Optagelsessekretariatet, T: 46 46 07 00, mail: applicant@kea.dk eller studie- og karrierevejledningen på studievejledning@kea.dk  

Studie- og karrierevejleder 
Nikoline Scanholm
E-mail: nisc@kea.dk 
Tlf.: 4646 0420
Mandag + onsdag-fredag kl. 9-11

 

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster