Fakta :: kea.dk
Uddannelser

Fakta

Varighed:1½ år (90 ECTS)
Adresse: Bispevej 5, 2400 København NV
Se Kort
Sprog:Dansk
Udgifter:Egen bærbar computer, bøger
Økonomi: Uddannelsen giver ret til dansk SU til danske statsborgere. Læs mere på www.su.dk


Undervisningsgebyr:

Skandinavien / EU / EAA studerende: gratis

Der er ingen gebyrer for følgende studerende:

  • Studerende fra EU
  • Studerende fra EØS-lande (Norge, Liechtenstein, Island)
  • Studerende fra Schweiz
  • Studerende, der får permanent opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for permanent ophold i Danmark
  • Studerende, der får opholdstilladelse i henhold til § 9c, stk. 1, i udlændingeloven som ledsagende barn af en udlænding med opholdstilladelse udstedt i henhold til udlændingelovens § 9a
 
Studieordning:

Download studieordning for studerende startende S2017

Tillæg til studieordning

Diploma Supplement:

KEA udsteder automatisk Diploma Supplement som tillæg til eksamensbeviset for alle afsluttede uddannelser fra KEA. Diploma Supplement er et engelsksproget tillæg til eksamensbeviser for videregående uddannelser. Diploma Supplementet skal fremme den internationale mobilitet og uddannelsernes gennemsigtighed ved at give færdiguddannede fyldestgørende dokumentation for den uddannelse, de har gennemgået, herunder oplysninger om indhold, omfang, niveau og erhvervsmæssige sigte. Desuden indeholder Diploma Supplement en beskrivelse af KEA og det danske uddannelsessystem.

Kontakt:

Optagelsessekretariatet, T: 46 46 07 00, mail: applicant@kea.dk eller studie- og karrierevejledningen på studievejledning@kea.dk  

Studie- og karrierevejleder
Berit Bergman
E: berb@kea.dk / T: 4646 0328
Mandag + onsdag-fredag 9-11

Code of Conduct

Download Code of Conduct (DK version)
Download Code of Conduct (UK version)

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster