Fakta :: kea.dk
Uddannelser

Fakta

 
Længde:1½ år (90 ECTS)
Adresse:Guldbergsgade 29N, 2200 København N
T: 46 46 02 00
Se kort
Sprog:Dansk eller engelsk - alt efter studieretning. Uddannelsen oprettes kun, hvis vi får et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere. Sker det ikke, vil ansøgere blive tilbudt plads på den internationale linje, hvor undervisningen primært foregår på engelsk – overvejende med engelsksproget litteratur. 
Udgifter:Du skal købe undervisningsbøger (ca. 20.000 DKK over 3½ år). Derudover skal du medbringe egen PC, der understøtter 5GHz (802.11a) for at undgå problemer med KEA’s netværk. Du skal have Office 2010 installeret på din PC.
Økonomi:SU berettiget
Studieordning:

Download studieordning

Tillæg til studieordning

Diploma Supplement:

KEA udsteder automatisk Diploma Supplement som tillæg til eksamensbeviset for alle afsluttede uddannelser fra KEA. Diploma Supplement er et engelsksproget tillæg til eksamensbeviser for videregående uddannelser. Diploma Supplementet skal fremme den internationale mobilitet og uddannelsernes gennemsigtighed ved at give færdiguddannede fyldestgørende dokumentation for den uddannelse, de har gennemgået, herunder oplysninger om indhold, omfang, niveau og erhvervsmæssige sigte. Desuden indeholder Diploma Supplement en beskrivelse af KEA og det danske uddannelsessystem.

Kontakt:

Optagelsessekretariatet, T: 46 46 07 00, mail: applicant@kea.dk eller studie- og karrierevejledningen på studievejledning@kea.dk


Studie- og karrierevejleder Synne Juhl på tlf. 4646 0214, mandag, torsdag og fredag kl. 9-11 eller på mail synj@kea.dk

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster